NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studiedag ASEM 10-11 maart 2014: de bevordering van de sociale dialoog

De Verklaring van Hanoi over Werkgelegenheid en Sociale Bescherming - A Key to sustainable and inclusive growth (een sleutel voor duurzame en inclusieve groei) – aangenomen op de vierde ASEM- Conferentie van Ministers van Arbeid en Tewerkstelling (25-26 oktober 2012 ) verwelkomde in par. 27 ( iv ) de door België en Indonesië in het vooruitzicht gestelde « toekomstige samenwerking » in het kader van de Sociale Dialoog.

Dit voorstel werd geconcretiseerd in Brussel op 10 et 11 maart 2014 met de steun van de Europese Commissie.

Op het seminarie werd aandacht besteed aan de « Sociale vooruitgang via de sociale dialoog in een snel veranderend ondernemingswereld » door er inzonderheid twee onderwerpen uit te lichten:

1 ) De versterking van de instellingen en de processen van de sociale dialoog , de collectieve onderhandelingen en de samenwerking op de werkplek.

2 ) Hoe de bipartiete samenwerking en grensoverschrijdende sociale dialoog aan te moedigen om op de werkplek de uitdagingen aan te pakken in fabrieken die geïntegreerd zijn in de internationale toeleveringsketens?

Het evenement droeg ook bij tot een wederzijdse kennis van de gemeenschappelijke uitdagingen door een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op het gebied van de sociale dialoog tussen de diverse ASEM-landen , alsook binnen de context van het IAO- werk.

U zal de conclusie van dit seminarie hier vinden.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Studiedag ASEM 10-11 maart 2014: de bevordering van de sociale dialoog (PDF, 45 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens