NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lonen en arbeidsduur

Doel van deze brochure is een gedetailleerde voorstelling geven van de lonen en de arbeidsduur in België, zowel op het vlak van het institutionele kader als wat betreft de statistische gegevens. De loonvorming in de privé-sector, via de loononderhandelingen, wordt besproken. Verder komen de verschillende aspecten van het loon aan bod: de brutolonen, de nettolonen, de arbeidskosten, de verdeling van de lonen over de werknemers volgens leeftijd, anciënniteit, regio, ... Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende financiële minima in de Belgische economie : het minimumloon, het bestaansminimum, de armoedenormen. Verder wordt een beschrijving gegeven van de evolutie van omkadering van de loonvorming die leidde tot de wet tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. De verschillende statistische bronnen omtrent de lonen worden voorgesteld, en zijdelings worden ook bepaalde aspecten van de theorievorming in herinnering gebracht. Ook aan de arbeidsduur wordt een hoofdstuk besteed, waarbij zowel het institutionele kader als de statistische bronnen worden gepresenteerd.

Doelgroep: studenten, leraars, socio-economische verantwoordelijken

Brochure: 1999, 21 x 29,5 cm, 116 pagina's (D/1999/1205/67)

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Lonen en arbeidsduur (PDF, 909 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens