NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Veiligheid (ongevallen, vallen…) - Reeks SOBANE-strategie

Veiligheid (ongevallen, vallen…) - Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico'sDe Europese en Belgische regelgeving over de problemen van veiligheid (ongevallen, vallen, uitglijden…) vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactoren. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de levensomstandigheden van de werknemers op hun werkplek op een coherente manier te optimaliseren. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches. Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk, ergonomen, arbeidsgeneesheren

Brochure: 2006, 21 x 29,5 cm, 88 bladzijden, (D/2006/1205/05)

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Veiligheid (ongevallen, vallen…) - Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico's (PDF, 770 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens