NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studiedag 12 februari 2015: Hoe de loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten

Volgens het recentste verslag 2014 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bedraagt de loonkloof op het niveau van het bruto uurloon 10% in het nadeel van de vrouwen. Deze kloof bedraagt 22% wanneer men het brutoloon op jaarbasis in overweging neemt.
Een van de doelstellingen van de wet van 22 april 2012 tot bestrijding van de loonkloof, en van de diverse toepassingsbesluiten die in 2014 werden gepubliceerd, is van de strijd tegen de loonkloof een permanent thema maken in het sociaal overleg op de drie onderhandelingsniveaus: intersectoraal, sectoraal en binnen de onderneming.
Al deze nieuwe maatregelen zullen door de experten van de FOD Werkgelegenheid en van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden voorgesteld aan de sociale partners, de sociale secretariaten en de experten inzake arbeidsrecht. Het doel is de werkgevers en de werknemers te sensibiliseren over de loonkloof en hen in te lichten over de nieuwe reglementaire maatregelen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

(1) Studiedag 12 februari 2015 - programma (PDF, 185 KB)
(2) Het verslag 2014 over de loonkloof (PDF, 857 KB)
(3) De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan (PDF, 263 KB)
(4) Het sectorale en het intersectorale niveau (PDF, 546 KB)
(5) De rol van de Ondernemingsraad (PDF, 826 KB)
(6) De opsplitsing mannen-vrouwen in de sociale balans (PDF, 422 KB)
(7) De bemiddelaar die wordt aangeduid in de onderneming (PDF, 380 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens