NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inspectie-instrumenten voor veiligheidsfuncties

Met de term ‘veiligheidsfunctie’ verwijzen we naar een aantal preventieve en schadebeperkende strategieën die we typisch terugvinden in het veiligheidsconcept van de meeste procesinstallaties. Deze veiligheidsfuncties zijn:

  • het beheersen van processtoringen
  • het beheersen van de degradatie van omhullingen
  • het beperken van accidentele vrijzettingen
  • het beheersen van de verspreiding van vrijgezette stoffen en energie
  • het vermijden van ontstekingsbronnen
  • het beperken van schade door brand
  • het beperken van schade door explosies
  • de bescherming tegen blootstelling aan vrijgezette stoffen.

Meer toelichting bij deze veiligheidsfuncties vindt u in de informatienota ‘Procesveiligheidsstudie’

Voor een aantal veiligheidsfuncties werden reeds inspectie-instrumenten ontwikkeld, met name:

 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens