NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inspectie-instrument ‘Preventiebeleid Zware Ongevallen’

Inspectie-instrument ‘Preventiebeleid Zware Ongevallen’Dit inspectie-instrument bundelt diverse vragenlijsten die peilen naar een aantal algemene aspecten die essentieel zijn voor een beheersmatige aanpak van de preventie van zware ongevallen.

De vragenlijst ‘Veiligheidsbeheersysteem’ wordt gebruikt om na te gaan of de belangrijkste onderdelen van een beheersysteem voor de preventie van zware ongevallen werden geïmplementeerd. De evaluatie beperkt zich tot enkele essentiële aspecten van deze onderdelen. Voor een meer diepgaande evaluatie werden andere inspectie-instrumenten opgesteld. Dit is typisch een vragenlijst die zal gebruikt worden door de inspectiediensten om na te gaan of er belangrijke hiaten zijn in het veiligheidsbeheersysteem.

De tweede vragenlijst ‘Organisatie’ behandelt aspecten als: het organogram, het vastleggen van verantwoordelijkheden, veiligheidsrondgangen door de hiërarchische lijn, het beheer van wijzigingen in de organisatie, het beoordelen van leidinggevenden, de uitbouw van een preventiedienst en  communicatie en overleg met het personeel.  

In de derde vragenlijst wordt gepeild of de uitvoering van geplande activiteiten in het kader van het veiligheidsbeheersysteem actief wordt opgevolgd door de bedrijfsleider. Het betreft meer bepaald de volgende activiteiten: de uitvoering van veiligheidsstudies, inspectie en onderhoud, de revisie van instructies, de opleiding van het personeel, het houden van noodplanoefeningen, het uitvoeren van audits, het vastleggen en uitvoeren van correctieve acties. Er wordt bovendien verwacht dat belangrijke problemen en tekortkomingen m.b.t. de preventie van zware ongevallen aan de bedrijfsleider worden gerapporteerd.   

De laatste vragenlijst uit dit inspectie-instrument handelt over interne audits. Het gaat hier met name over audits ter verificatie dat het veiligheidsbeheersysteem correct wordt toegepast (zoals voorzien in de bedrijfseigen procedures).

Identificatienummer: CRC/SIT/011-N
Versie: 1.0
Datum: december 2010
Inspectie-instrument ‘Preventiebeleid Zware Ongevallen’ (PDF, 443 kB)
Inspectie-instrument ‘Preventiebeleid Zware Ongevallen’ – werkversie (doc, 267 kB)


Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens