NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Checklist ‘Chloor’

Dit inspectie-instrument behandelt de volgende types van installatie-onderdelen:

  • losplaatsen voor ketel- of tankwagens
  • opslagplaatsen voor vloeibaar chloor onder druk
  • gebouwen met chloorhoudende installatie-onderdelen
  • stationaire opslagtanks voor vloeibaar chloor onder druk
  • ketel- en tankwagens rechtstreeks verbonden met een chloorafnemer
  • verdampers
  • pijpleidingen
  • chloorvernietigingsinstallaties.

Het inspectie-instrument somt een aantal risico’s en objectieven op, en vermeldt telkens de typische maatregelen om deze risico’s te beheersen of om de objectieven te realiseren.

Dit inspectie-instrument dateert van vóór de samenwerking tussen de federale en de gewestelijke Seveso-inspectiediensten en werd volledig binnen de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s ontwikkeld.

Identificatienummer: CRC/CL/003-N
Versie: 1.1
Datum: september 1996
Checklist ‘Chloor’ (PDF, 80 kB)


Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens