NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Informatienota ‘Gevarenindexering’

Handleiding voor het berekenen van brand- en explosie-indexen en toxiciteitsindexen

Gevarenindexering heeft als primair doel een inzicht te verschaffen in het gevarenpotentieel van een industriële installatie waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Het geeft een antwoord op de vraag: ‘Waar in de installatie bevinden zich welke gevaren en in welke mate?'.

De methode die in deze informatienota beschreven wordt, is vastgelegd bij ministerieel rondschrijven van 5 september 2002. De berekeningswijze is gebaseerd op de ‘Rapid Ranking Method’, gepubliceerd door de International Labour Office (ILO). Deze methode is op haar beurt afgeleid van de ‘Fire & Explosion Index Hazard Classification Method’ van de Dow Chemical Company.

Voor de hoge-drempelbedrijven liggen de gevarenindexen aan de basis van de jaarlijkse heffing die opgelegd wordt door de wet van 21 januari 1987 (en het uitvoeringsbesluit van 6 augustus 1991).
Voor zowel hoge-drempel-  als lage-drempel-bedrijven gebruiken de inspectiediensten de gevarenindexen voor het vastleggen van de minimale inspectiefrequentie en dit in toepassing van artikel 28, §2, 1° van het Samenwerkingsakkoord.

Identificatienummer: CRC/IN/001-N
Versie: 2.0
Datum: mei 2003
Informatienota ‘Gevarenindexering - Handleiding voor het berekenen van brand- en explosie-indexen en toxiciteitsindexen’ (PDF, 667 kB)


Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens