NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Informatienota ‘Toelichting bij de richtlijn drukapparatuur 97/23/EG’

De richtlijn 97/23/EG van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende drukapparatuur werd op 9 juli 1997 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Referenties naar deze richtlijn worden meestal aangeduid met ‘PED’, wat een afkorting is van ‘Pressure Equipment Directive’, de Engelse titel van de richtlijn.

Omwille van het feit dat deze richtlijn een economische richtlijn is, diende hij integraal overgenomen te worden in de nationale wetgeving. In België heeft men dit verwezenlijkt via het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot uitvoering van de richtlijn van het Europese Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten betreffende drukapparatuur (BS 8 oktober 1999).

In deze nota wordt toelichting gegeven bij de verschillende artikelen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 en worden eveneens enkele knelpunten besproken.

Identificatienummer: CRC/IN/006-N
Versie: 1.0
Datum: mei 2002
Informatienota ‘Toelichting bij de richtlijn drukapparatuur 97/23/EG’ (PDF, 68kB)


Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens