NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Informatienota ‘Aanpassingen voor vorkheftrucks in explosiegevaarlijke gebieden’

Deze informatienota geeft een kort overzicht van de typische aanpassingen die aan vorkheftrucks, aangedreven met een dieselmotor of elektrisch aangedreven, moeten aangebracht worden om een veilige dagdagelijkse werking in explosiegevaarlijke gebieden toe te laten. Vorkheftrucks met benzine- of gas-aandrijving worden niet besproken, omdat hun motoren intrinsiek meer ontstekingsgevaar inhouden en dus moeilijk aanpasbaar zijn voor werking in explosiegevaarlijke gebieden.

Voor beide types aandrijving wordt naar enkele toepasselijke normen verwezen. Dan volgen de typische aanpassingen die moeten aangebracht worden op vorkheftrucks die in explosiegevaarlijke gebieden opereren.

De bedoeling is een overzicht te geven van onderdelen die zeker een aanpassing vergen om het ontstekingsrisico te controleren. Afhankelijk van de bouwwijze van de vorkheftruck en de eigenschappen van de explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn, die dan aan de hand van een studie van het ontstekingsgevaar moeten bepaald worden.

Deze nota is specifiek gericht naar vorkheftrucks. Veel van de noodzakelijke aanpassingen zijn echter ook van toepassing op gelijkaardige met dieselmotor of elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden, zodat deze nota ook als indicatie kan dienen voor de daar noodzakelijke aanpassingen.

Tenslotte wordt een kort overzicht gegeven van het wettelijk kader dat van toepassing is voor de bescherming tegen ontsteking door vorkheftrucks.

Identificatienummer: CRC/IN/013-N
Versie: 1.0
Datum: februari 2001
Informatienota ‘Aanpassingen voor vorkheftrucks in explosiegevaarlijke gebieden’  (PDF, 24 kB)

 


Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens