NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2013

Dit is het meest recente evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen. 

Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Het inleidende gedeelte geeft de doelstelling weer van de evaluatie alsook de aanpak van de studie.
In het tweede deel wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kerncijfers van gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de toestand anno 2013, alsook aan de evolutie van het systeem sinds de opstart. 

In deel drie van het rapport wordt de kwaliteit van de tewerkstelling behandeld aan de hand van volgende thema’s: instroom en uitstroom, loon- en arbeidsvoorwaarden, opleiding en omkadering van dienstencheque-werknemers. Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens verzameld in het kader van dit onderzoek. 

In deel vier wordt een beeld gegeven van de kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2013, rekening houdend met een aantal terugverdieneffecten.

In het vijfde deel worden de belangrijkste conclusies van de evaluatie allemaal nog een keer op een rijtje gezet. 

Bijlage 1 bevat verschillende aanvullende tabellen en grafieken. 

Het volledige rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Deze brochure is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2013 (PDF, 2,3 MB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens