NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Preventie van psychosociale risico’s op het werk : Juridische gids

Preventie van psychosociale risico’s op het werk : Juridische gidsAls gevolg van grondige aanpassingen van de wetgeving werd de preventie van psychosociale risico’s op het werk versterkt en is ze geïntegreerd in het globale preventiebeleid dat elke werkgever in zijn onderneming moet voeren. Het begrip “psychosociale risico’s op het werk” werd gedefinieerd in de wetgeving. Verschillende mechanismen werden uitgewerkt met als doel voorrang te geven aan de preventie op collectief niveau. Er zijn eveneens individuele procedures beschikbaar voor werknemers die psychosociale risico’s wensen aan te kaarten. Anderzijds wordt nog steeds aandacht besteed aan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: deze gedragingen worden door de wetgeving als zeer ernstig beschouwd en vereisen dan ook de toepassing van bijzondere maatregelen.

Deze brochure heeft tot doel een zo volledig mogelijke uitleg te geven bij deze complexe
nieuwe wetgeving. 

Doelgroep : werknemers en bedrijfsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, werknemers en werknemersvertegenwoordigers.

Brochure: 2015, 21 x 29,5 cm, 80 pagina’s (D/2015/1205/02)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.
 

Preventie van psychosociale risico’s op het werk : Juridische gids (PDF, 462 KB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens