NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Boekpresentatie 15 oktober 2015: “Het arbeidsrecht in perspectief” door Maxime Stroobant

Met zijn boek over de fundamenten van het Belgische arbeidsrecht blikt de auteur terug op een lange activiteit, die in hoofdzaak gericht was op de problematiek van de arbeidsverhoudingen en meer bepaald op het arbeidsrecht. Daartoe maakt hij een selectie uit zijn vroegere publicaties, verspreid over een vijftigtal jaren. Zijn analyse en gevolgtrekkingen van de evolutie van het arbeidsrecht tijdens die periode schrijft hij neer in een uitgebreide inleidende bijdrage.

Drie thema’s bekleden in zijn denken een centrale plaats: de fundamentele bouwstenen van het Belgische arbeidsrecht, het arbeidsrecht en de participatieve democratie en het arbeidsrecht en het grondrecht op een menswaardig leven. In zijn boek over de fundamentele bouwstenen van het Belgische arbeidsrecht wil hij ideeën aanreiken die bruikbaar zijn voor het hedendaagse denken over mens en arbeid. Hij bekijkt de situatie in de eerste plaats vanuit het standpunt van de werkende mens: degenen die, in hoofdzaak zo niet exclusief, over hun arbeid beschikken om hun leven zinnig en met een redelijk comfort in te richten.

De auteur gaat er van uit dat het gedrag van individuen en van collectiviteiten met betrekking tot de arbeidsverhoudingen door veel meer bepaald wordt dan alleen door het arbeidsrecht en het recht in het algemeen. Gedragsregels vloeien ook voort uit situaties “voorbij het recht”.Beide aspecten zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Recht en humanisme gaan hand in hand. Ideologie, arbeidsrecht en constitutionele rechten zijn om die reden centrale thema’s in het boek.

Boekpresentatie “Het arbeidsrecht in perspectief” door Maxime Stroobant (PDF, 263 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens