NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gezondheidstoezicht op de werknemers (Het)

Het koninklijk besluit van 28 mei 2003 over het gezondheidstoezicht op de werknemers kan beschouwd worden als een kaderbesluit dat de algemene beginselen groepeert die van toepassing zijn op de werknemers die onder het gezondheidstoezicht vallen. Dit zijn de werknemers met een functie waarvoor een verplicht gezondheidstoezicht geldt, en de werknemers die op een bepaald moment tijdens hun loopbaan onder het gezondheidstoezicht kunnen vallen. Sommige werknemers zijn bovendien onderworpen aan een specifiek gezondheidstoezicht.
De brochure behandelt de rechten, de plichten en de rol van de werkgever, de werknemer en het comité voor preventie en bescherming op het werk, de praktische organisatie en het verloop van de gezondheidsbeoordelingen.
De brochure gaat ook in op het specifiek gezondheidstoezicht voor jongeren, stagiairs en zwangere werkneemsters. Ze wordt afgesloten met de invulinstructies voor het formulier voor de gezondheidszorg en met een lijst van in principe verboden werkzaamheden voor jongeren waarvoor gezondheidstoezicht verplicht is.

Doelgroep: juristen, werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk

Brochure: 2006, 21 x 29,5 cm, 38 pagina’s (D/2006/1205/21)

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Gezondheidstoezicht op de werknemers (Het) - Juridische reeks (PDF, 1,2 MB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens