NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Informatienota's

Informatienota's worden opgesteld om verduidelijkingen te geven over bestaande reglementering, om toelichting te geven omtrent nieuwe regelgeving, om de bedrijven attent te maken op bepaalde aspecten van de preventie van zware ongevallen of om de visie van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's over een bepaalde problematiek weer te geven. Deze informatienota's dienen eerder als verheldering gezien te worden en hebben geen verplichtend karakter.

 

Informatienota's
Identificatienummer   Titel  Versie  Datum 
CRC/IN/001-N Gevarenindexering: Handleiding voor het berekenen van brand- en explosie-indexen en van toxiciteitsindexen (PDF, 667 kB)  2.0 mei 2003
CRC/IN/002-N Procesveiligheidsstudie (PDF, 1899 kB)  3 december 2011
CRC/IN/006-N Toelichting bij de drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG (PDF, 68 kB)  1.0 mei 2002
CRC/IN/009-N Toelichting bij de "Seveso II"- richtlijn (PDF, 86 kB)  2.0 januari 2000
CRC/IN/011-N Kijkglazen en peilglazen (PFD, 218 kB)  1.0 maart 2001
CRC/IN/012-N PLANOP (PDF, 2259 kB)  3.0 mei 2012
CRC/IN/013-N Aanpassingen voor vorkheftrucks in explosiegevaarlijke gebieden (PDF, 24 kB)  1.0 februari 2001
CRC/IN/015-N Vereisten voor een hoog beschermingsniveau voor installaties voor de opslag en verlading van ontvlambare vloeistoffen (PDF, 818 kB) 1 maart 2007
CRC/IN/016-E Necessary Measures for Preventing Major Accidents at Petroleum Storage Depots: Key Points and Conclusions (PDF, 17 MB)  1 april 2008
CRC/IN/017-N Aanbevelingen voor de beheersing van risico’s van pijpleidingen (PDF, 230 kB) 
Checklist voor de beheersing van risico's van pijpleidingen (doc, 99 kB) 
1 juni 2008
CRC/IN/018-N Verbinding van de noodstopsystemen vrachtwagen-inrichting voor het lossen van grote hoeveelheden LPG in Seveso-inrichtingen (PDF, 36 kB)  1 januari 2009
CRC/IN/020-N Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in het veiligheidsrapport (PDF, 2.4 MB)  1 februari 2015 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens