NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lessen uit ongevallen

Deze documenten beschrijven ongevallen of incidenten die zich in Belgische Seveso-bedrijven hebben voorgedaan. Ze worden opgesteld met de bedoeling bepaalde nuttige lessen uit deze incidenten en ongevallen te verspreiden.

Deze nota’s werden opgesteld in samenspraak met het bedrijf waar het incident of ongeval zich voordeed. Om redenen van privacy en confidentialiteit werden gegevens die een identificatie van het betrokken bedrijf mogelijk maken en die niet nodig zijn voor de duidelijkheid van de lessen, niet opgenomen in de tekst (zoals de plaats en datum van het ongeval en bepaalde technische gegevens van de installatie).

 

Lessen uit ongevallen
 Identificatienummer   Titel   Datum 
CRC/ONG/004-N Aanbevelingen om omwisseling van gevaarlijke produkten te vermijden (PDF)  april 1999
CRC/ONG/005-N Explosie en branden in een raffinaderij (PDF)  december 1997
CRC/ONG/006-N Gevaar voor "shaft blow-out" bij terugslag- en vlinderkleppen (PDF)  augustus 1998
CRC/ONG/007-N Brand in vulcarrousel voor gasflessen (PDF)  december 1998
CRC/ONG/008-E Recommendations for pipe flanges made in forged steel complying with ASTM A 105 (PFD)  januari 2003 
CRC/ONG/009-N Toezicht en redding bij het betreden van besloten ruimten (PDF)  januari 2002
CRC/ONG/010-N Aanbevelingen voor het sorteren van lithiumbatterijen (PDF)  juli 2005
CRC/ONG/011-N Gasontsnapping uit een aardgasontspanstation (PDF)  november 2006 
CRC/ONG/013-N Breuk van een (atmosferische) aardolie opslagtank (PDF) 
Breuk van een (atmosferische) aardolie opslagtank - Engelse versie (PDF) 
november 2006 
CRC/ONG/015-N Brand aan voedingsvat bij heropstart door vrijkomen van product boven zijn zelfontstekingstemperatuur (PDF)  december 2008
CRC/ONG/016-N Explosie in een batchreactor (PDF)  september 2008
CRC/ONG/017-N Brand bij werken aan bodempomp door vrijkomen van product boven zijn zelfontstekingstemperatuur (PDF)  september 2008
CRC/ONG/018-N Brand in een uitloogreactor voor de recuperatie van zink (PDF)  september 2008
CRC/ONG/019-N Inhalatie van dampen van een zeer giftige vloeistof (PDF)  september 2008
CRC/ONG/020-N Accidentele lozing in een waterloop (PDF)  september 2008
CRC/ONG/021-N Gasexplosie aan een toevoerleiding naar de batterijen van een cokesoven (PDF)  september 2008
CRC/ONG/022-N Zelfonderhoudende ontbinding van meststoffen in een droger (PDF)  september 2008
CRC/ONG/023-N Emissie van grote hoeveelheden ammoniak en methylamines (PDF)  september 2008
CRC/ONG/024-N Gewonde door brand bij interventie aan manometer (PDF)  december 2008
CRC/ONG/025-N Brand bij werken aan benzineleidingen (PDF)  september 2008
CRC/ONG/026-N Propyleenlek na het afbreken van een ontluchting (PDF)  september 2008
CRC/ONG/027-N Gewonde en vrijzetting van koolwaterstoffen bij het vrijmaken van een opblokking (PDF)  september 2008
CRC/ONG/028-N Twee dode contractoren door vrijkomen van titaniumtetrachloride (PDF)  september 2008
CRC/ONG/029-N Vrijzetting van methylchloride bij het openen van een ingeblokte pijp (PDF)  september 2008
CRC/ONG/030-N Brand destillatie-eenheid (PDF)  december 2008
CRC/ONG/031-N Emissie van waterstofsulfide bij opstart van een productie-installatie (PDF)  september 2008
CRC/ONG/032-N Evacuatie na vrijzetting van dimethyldisulfide (PDF)  september 2008
CRC/ONG/033-N Brandwonden door warm zuur (PDF)  april 2009
CRC/ONG/035-N Ongecontroleerde reactie en explosie door het afbreken van een roerder (PDF)  februari 2012
CRC/ONG/036-N Brand tijdens het onderhoud van een hexaan-stripper (PDF)  februari 2012
CRC/ONG/037-N Blootstelling aan tolueendiisocyanaat bij het vervangen van een afsluiter (PDF)  februari 2012
CRC/ONG/038-N Naftabrand in een stoomkrakingsinstallatie (PDF)  februari 2012
CRC/ONG/039-N Explosie en brand door de ongewenste vorming van waterstofazide (HN3) (PDF)  februari 2012
CRC/ONG/040-N Ontbinding van peroxiden opgeslagen in eenheidsverpakkingen (PDF)  februari 2014
CRC/ONG/041-N Vrijzetting van 16 ton butaan via ontluchtingsleiding (PDF)  juli 2014
CRC/ONG/042-N Emissie van chloor door elektriciteitsuitval (PDF)  december 2014
CRC/ONG/043-N Brand en explosie na lek door thermische vermoeiing (PDF)  mei 2017
CRC/ONG/044-N Emissie van chloor via breekplaathouder (PDF)  mei 2017
CRC/ONG/046-N Explosie door C4 lek in een technische ruimte (PDF)  november 2018
CRC/ONG/047-N Lek ethyleenoxide door faling pakking (PDF)  maart 2019

 

Op 19 november 2013 heeft zich een stoomexplosie voorgedaan bij de raffinaderij van Total in Antwerpen. Het ongeval gebeurde tijdens het herinjecteren van een lekdichtingsklem op een flens tussen het kleplichaam en het klepdeksel op een hoge druk stoomsysteem. De twee technici van de firma Team Industrial Services Belgium die deze lekdichtingsoperatie uitvoerden, kwamen hierbij om het leven.

Total en Team Industrial Services hebben een document in het Engels, Frans en Nederlands opgesteld met de resultaten van het onderzoek. Het betreft met name de volgende documenten:

 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens