NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Metatechnica

Een specifiek type van onderzoeksprojecten geïnitieerd door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's richt zich tot kennisopbouw rond specifieke domeinen van belang voor de preventie van zware ongevallen. De resultaten van deze onderzoeken nemen doorgaans de vorm aan van een leidraad of naslagdocument. Deze onderzoeken hebben een groter toepassingspotentieel dan de situationeel gebonden technologie en zijn daarom opgenomen in de aparte publicatiereeks "Metatechnica".

Wegens de grootte van de bestanden kunnen deze documenten niet gedownload worden. Ze kunnen wel aangevraagd worden aan de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's met vermelding van het identificatienummer.

Metatechnica's
Identificatienummer  Titel  Instelling  Datum 
CRC/MT/001-N Betrouwbaarheid van veiligheidskritische componenten in de chemische procesindustrie Katholieke Universiteit Leuven september 1997
CRC/MT/002-N Leidraad voor de identificatie en evaluatie van de gevaren van thermische runaway-reacties Université de Liège september 1998
CRC/MT/003-N Methodologie voor het identificeren en evalueren van domino-effecten Faculté Polytechnique de Mons september 1998 
CRC/MT/004-N Thermografie als niet-destructieve inspectietechniek voor industriële installaties Katholieke Universiteit Leuven september 1999 
CRC/MT/005-N  Corrosiebeheersysteem voor industriële installaties: aanbevelingen en checklist Vrije Universiteit Brussel september 1999 
CRC/MT/006-N Identificatie en evaluatie van de explosierisico's in industriële installaties Katholieke Universiteit Leuven mei 2000


 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens