NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Instructies voor de Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie in deze rubriek gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

Bevoegdheden

Wat de contacten met de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen betreft is de Directie van de Integratie van de Werkzoekenden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hoofdzakelijk bevoegd voor:

  1. controleren of de statutaire organen (PDF, 62 KB), de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, van de vzw-PWA samengesteld zijn conform de reglementering ter zake.
  2. controleren of de statuten van de vzw-PWA opgesteld zijn conform de reglementering.
    Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap moet erkend worden door de Minister van Werk. Elke wijziging aan haar statuten en aan de samenstelling van haar statutaire organen moet dan ook ter goedkeuring voorgelegd worden aan de FOD teneinde te controleren of zij in overeenstemming blijven met de reglementering ter zake. De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen moeten naast de vzw-regelgeving eveneens rekening houden met de PWA-reglementering (die in sommige gevallen afwijkt ten opzichte van de vzw-regelgeving).
  3. controleren of de samenstelling van het overlegcomité van de vzw-PWA in overeenstemming is met de reglementering.
  4. antwoorden op alle vragen betreffende de regelgeving.

Verkiezingen 2012

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 moet de samenstelling van de bestuursorganen van de PWA’s herbekeken worden. Hieronder vindt u de procedure die de PWA’s moeten volgen bij de herinstallatie van de algemene vergadering en de raad van bestuur:

Procedure (PDF, 109 KB) 

Het PWA zal de gemeentelijke overheid en de organisaties die zetelen in de NAR moeten vragen om vertegenwoordigers af te vaardigen voor de algemene vergadering. Hieronder vindt u enkele voorbeeldbrieven die de PWA’s eventueel kunnen gebruiken om deze instanties aan te schrijven:

Voorbeeld van een brief aan de nieuwe gemeenteraad (DOCX, 14 KB) 

Voorbeeld van een herinneringsbrief aan de nieuwe gemeenteraad (DOCX, 14 KB) 

Voorbeeld van een brief aan de organisaties die zetelen in de NAR (DOCX, 14 KB) 

Voorbeeld van een herinneringsbrief aan de organisaties die zetelen in de NAR (DOCX, 14 KB) 

Veel gestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest voorkomende vragen over de samenstelling van de bestuursorganen van de PWA’s.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens