NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 329 - PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ ter financiering van het outplacement (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap en/of door de ?Cocof? of die desgevallend beschouwd dienen te worden als exclusief onder de bevoegdheid van de Fr. Gemeenschap vallend, met inbegrip de uitoefening van de bevoegdheden die aan het W. Gewest of de ?Cocof? werden overgedragen wegens hun werking of hu; organisaties die opgericht zijn als een internationale (vereniging zonder winstoogmerk, stichting- of vereniging) naar buitenlands recht en die hun centrum van werkzaamheden hebben in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 17/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2021
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152826
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/11/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 210 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ
   • Niet van toepassing op: werkgevers die gebonden zijn door een buiten pc gesloten cao die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage
   • Datum ondertekening: 10/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2018
   • Registratiedatum: 25/01/2019
   • Registratienummer: 150281
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 187 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties of instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties of instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Niet van toepassing op: zie artikel 2, § 2
   • Datum ondertekening: 09/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149438
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2019
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • syndicale premie aan het personeel van de socio-culturele sector dat afhangt van de Franse Gemeenschap (PDF, 593 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: de productie- en onthaalateliers, de Openbare Lectuur, de culturele centra, de erkende en gesubsidieerde jongerencentra, de Permanente Vorming, de sportfederaties, de ?Médiathèque? van de Franse Gemeenschap, de jongerenorganisaties, de lokale televisies en de federatie van de lokale televisies,?; ?de centra voor expressie en creativiteit, de coördinaties van huiswerkinstituten en de werkgevers gesubsidieerd door de ?ONE? (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 26/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146844
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/11/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2018
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 214 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Niet van toepassing op: werkgevers die gebonden zijn door een buiten paritair comité collectieve rbeidsovereenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage
   • Datum ondertekening: 26/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2020
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146843
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/01/2019
   • Tekst verbeterd op: 20/11/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor 2019-2020[RSZ-codes beginnend met 362 en 762] (PDF, 132 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146842
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/11/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 529 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van inschrijving bij de RSZ enkel op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 19/03/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/03/2018
   • Registratiedatum: 29/03/2018
   • Registratienummer: 145683
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • wijziging van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PDF, 140 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest of inhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 29/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2018
   • Registratiedatum: 22/02/2018
   • Registratienummer: 144698
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de door de werkgevers in 2018 en 2019 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 16/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 23/10/2017
   • Registratiedatum: 24/11/2017
   • Registratienummer: 142844
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2018
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatie waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140806
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2018
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties of instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties of instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140805
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2018
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140804
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Niet van toepassing op: zie artikel 2, §2
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140803
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/03/2018
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdskrediet (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140802
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het 2018 (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140801
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • functieclassificaties en loonvoorwaarden voor de sector van de sportcentra (PDF, 1022 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: sportcentra die hetzij: - hun hoofdkantoor hebben in het Waals Gewest- hun hoofdkantoor hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij de RSZ op de Franstalige taalrol zijn ingeschreven
   • Niet van toepassing op: zie: art. 2
   • Datum ondertekening: 20/02/2017
   • Neerleggingsdatum: 16/03/2017
   • Registratiedatum: 21/04/2017
   • Registratienummer: 138776
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/01/2018
   • Tekst verbeterd op: 05/09/2017
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties of instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol; organisaties of instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Niet van toepassing op: zie artikel 2, § 2
   • Datum ondertekening: 17/10/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2016
   • Registratiedatum: 29/11/2016
   • Registratienummer: 136164
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkgevers bijdrage ter financiering van outplacement in 2016 en 2017 (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest; organisaties met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- zie art. 1,2.; organisaties en verenigingen naar buitenlands recht in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 21/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2016
   • Registratiedatum: 25/03/2016
   • Registratienummer: 132348
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/02/2017
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement (PDF, 327 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap en/of door de 'Cocof' of die desgevallend beschouwd dienen te worden als exclusief onder de bevoegdheid van de Fr. Gemeenschap vallend, met inbegrip de uitoefening van de bevoegdheden die aan het W. Gewest of de 'Cocof' werden overgedragen wegens hun werking of hu; organisaties die opgericht zijn als een internationale (vereniging zonder winstoogmerk, stichting- of vereniging) naar buitenlands recht en die hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben
   • Datum ondertekening: 15/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 29/02/2020
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131226
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2018
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - financiële inhaalbeweging voor het jaar 2015 (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die opgericht zijn als internationale vereniging en dit voor zover deze verenigingen niet ressorteren onder het PSC 32901 of onder het PSC 32902; organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die in hoofdzaak een federale of bicommunautaire werking hebben en die niet ressorteren onder het PSC 32901 of onder het PSC 32902
   • Niet van toepassing op: werkgevers die gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten buiten paritair comité, die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage
   • Datum ondertekening: 16/11/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130562
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/11/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatie waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Niet van toepassing op: werkgevers die gebonden zijn door een buiten paritair comité collectieve arbeidsovereenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage
   • Datum ondertekening: 30/09/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2015
   • Registratiedatum: 21/10/2015
   • Registratienummer: 129875
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest of met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 30/09/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 01/10/2015
   • Registratiedatum: 21/10/2015
   • Registratienummer: 129871
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/08/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatie waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, §2
   • Datum ondertekening: 06/07/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/07/2015
   • Registratiedatum: 15/09/2015
   • Registratienummer: 129073
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 06/07/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2015
   • Registratiedatum: 14/08/2015
   • Registratienummer: 128644
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/09/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 19/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 20/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125712
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest; organisaties met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de RSZ op de franse taalrol
   • Datum ondertekening: 19/01/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125711
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement (PDF, 855 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk en die erkend zijn en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap en/of door de Cocof (zie artikel 1, punt 2); organisaties die gesticht zijn als een organisatie (vzw, stichting of internationale vergeniging) van buitenlands recht en die hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 04/04/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122628
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2015
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • eindejaarspremie (PDF, 456 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: centra voor beroepsopleiding en/of beroepsheroriëntering erkend door 'l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées' ? AWIPH -; werknemers ter beschikking gesteld van de centra binnen de grenzen van hun bevoegdheid ten opzichte van hen
   • Datum ondertekening: 19/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122608
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/03/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 491 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-professionele invoegorganismen zoals bepaald en erkend door hetdecreet van 27/04/1995 van de Franse gemeenschapscommissie (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 19/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122607
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 368 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Waalse Gewest; verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 01/04/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122052
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/04/2015
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement (PDF, 545 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Waalse Gewest; organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Fr. Gemeenschap en/of door de 'Cocof' of die desgevallend beschouwd dienen te worden als exclusief onder de bevoegdheid van de Fr. Gemeenschap vallend, met inbegrip de uitoefening van de bevoegdheden die aan het W. Gewest of de 'Cocof' werden overgedragen wegens hun werking of hu; organisaties die opgericht zijn als een internationale (vereniging zonder winstoogmerk, stichting- of vereniging) naar buitenlands recht endie hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 01/04/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122051
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2015
   • Tekst verbeterd op: 21/01/2015
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bepaling van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerkstelling's nachts en op zon- en feestdagen (PDF, 558 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2015
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • werkgeversbijdrage outplacement (PDF, 554 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Waalse Gewest; organisaties die opgericht zijn als een internationale vereniging zonder winstoogmerk, stichting- of vennootschap naar buitenlands recht en hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben; organisaties die hun maatschappelijke zetel hebben in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap en/of door de 'Cocof' of die desgevallend beschouwd dienen te worden als exclusief onder de bevoegdheid van de Fr. Gemeenschap vallend, met inbegrip de uitoefening van de bevoegdheden die aan het W. Gewest of de 'Cocof' werden overgedragen wegens hun werking of hu
   • Datum ondertekening: 06/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2013
   • Registratiedatum: 28/02/2014
   • Registratienummer: 119804
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/04/2015
   • Tekst verbeterd op: 21/01/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatie waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Niet van toepassing op: zie: art. 2, §2
   • Datum ondertekening: 27/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2013
   • Registratiedatum: 09/08/2013
   • Registratienummer: 116515
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en loopbaanvermindering, stelsel van aanmoedigingspremies (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatie waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 27/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 05/08/2013
   • Registratiedatum: 09/08/2013
   • Registratienummer: 116514
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet (PDF, 455 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 29/05/2013
   • Neerleggingsdatum: 31/05/2013
   • Registratiedatum: 12/06/2013
   • Registratienummer: 115301
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 314 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties, met de maatschappelijke zetel in het Waal Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Niet van toepassing op: organisaties gebonden door een CAO die dezelfde aangelegenheid regelt
   • Datum ondertekening: 08/03/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 15/03/2013
   • Registratiedatum: 26/03/2013
   • Registratienummer: 114274
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de socio-culturele sector dat afhangt van de Franse Gemeenschap (PDF, 740 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PSC 329.02; productie- en gastateliers erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 26/07/1990 betreffende erkenning en de betoelaging van de productieateliers; bibliotheken erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 30/04/2009 betreffende de ontwikkeling van de praktijk van het lezen; culturele centra erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28/07/1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra; jeugdhuizen erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring; organisaties voor permanente opvoeding erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/04/1976 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de 'EPA'; sportfederaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/12/2006 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap; 'la Médiathèque' erkend en gesubsidieerd krachtens het kb van 07/04/1971; jeugdorganisaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/03/2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen; lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 27/02/2003 (art 74) betreffende de radio-omroep
   • Datum ondertekening: 02/07/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110541
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 436 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 02/07/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110538
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 381 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socioprofessionele inschakelingsorganen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie of door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zie art. 1, §2
   • Datum ondertekening: 02/07/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110533
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkgeversbijdrage outplacement (PDF, 355 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie artikel 1, punt 2); organisaties die gesticht zijn als een organisatie (vzw, stichting of internationale vereniging) van buitenlands recht en die hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben
   • Datum ondertekening: 02/07/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110531
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 345 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: "centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle" erkend door "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" en vallend onder de bevoegdheid van het PC voor de socio-culturele sector
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/07/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104963
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 247 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: zie artikel 2, § 2
   • Datum ondertekening: 22/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103520
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - outplacement (PDF, 223 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie art. 1)
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/09/2010
   • Registratiedatum: 27/09/2010
   • Registratienummer: 101768
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 299 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers wier plaats van tewerkstelling buiten België gevestigd is
   • Datum ondertekening: 04/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 18/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97543
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/08/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 223 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; werkgevers waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bovendien op de Nederlandse taalrol ingeschreven zijn bij de RSZ
   • Datum ondertekening: 04/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 18/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97542
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie artikel 1, punt 2); organisaties die gesticht zijn als een organisatie (vzw, stichting of internationale vereniging) van buitenlands recht en die hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben
   • Datum ondertekening: 07/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96083
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2010
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers die gebonden zijn door een buiten paritair comité collectieve arbeidsovereenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage
   • Datum ondertekening: 19/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2009
   • Registratiedatum: 20/04/2009
   • Registratienummer: 91909
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewesten die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 19/03/2009
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2009
   • Registratiedatum: 20/04/2009
   • Registratienummer: 91908
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2010
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: de werkgevers die er blijk van geven gebonden te zijn door een buiten Paritair Comité gesloten overeenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde patronale bijdragen
   • Datum ondertekening: 28/04/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/05/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88372
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers die er blijk van geven gebonden te zijn door een buiten PC gesloten CAO die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde patronale bijdragen
   • Datum ondertekening: 04/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 14/09/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84968
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ingeschreven is bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 04/09/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/09/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84967
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: verenigingen van de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 16/01/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83434
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2008
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers die er blijk van geven gebonden te zijn door een buiten Paritair Comité gesloten CAO die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde patronale bijdragen
   • Datum ondertekening: 23/04/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 04/05/2007
   • Registratiedatum: 29/05/2007
   • Registratienummer: 82984
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81577
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/03/2009
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81575
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/03/2009
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers die er blijk v geven gebond te zijn door 1 buit.PC gesl CAOaangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde patronale bijdragen
   • Datum ondertekening: 30/11/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2005
   • Registratiedatum: 05/01/2006
   • Registratienummer: 77887
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loonvoorwaarden (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: productie- en gastateliers,erkend en gesubsidieerd krachtens het be 26/07/1990 erkenning en betoelaging van de productie- en de gastateliersen door het besluit 23/02/2000 tot erkenning van de vzw ACSR; bibliotheken, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet 28/02/1978tot instelling van de openbare dienst voor lectuurvoorziening gewijzigd door de decreten 21/10/1988, 19/07/1991 en 30/11/1992; culturele centra, erkend en gesubsubsidieerd krachtens het decreet van28/07/1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en d e toekenning van toelagen aan de culturele centra, gew. door het decre; jeugdhuizen, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring v jeugdhuizen, ontmoetings- en accommodatiecentra en v jongereninfo; organisaties voor permanente opvoeding, erkend en gesubsidieerd krachtens de kb's 05/09/1921, 04/04/1925, 16/07/1971 en de decreten 08/04/1976 voorw. voor de erkenn. en toekenn. van toelagen aan OPO en 17/07/03; sportfederaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/04/1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap; de Mediatheek, erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 07/04/1971; jeugdorganisaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/06/1980 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en detoekenning van toelagen aan de jeugdorganisaties; lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het artikel 74 vanhet decreet van 27/02/2003 betreffende de radio-omroep
   • Datum ondertekening: 03/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2005
   • Registratiedatum: 26/07/2005
   • Registratienummer: 75660
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2006
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 03/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2005
   • Registratiedatum: 26/07/2005
   • Registratienummer: 75659
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 03/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2005
   • Registratiedatum: 24/06/2005
   • Registratienummer: 75383
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toepassingsmodaliteiten van de arbeidsduur, de nachtarbeid, de arbeid op zon- en feestdagen (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers wier plaats van tewerkstelling buiten België is gelegen en van de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende functie of een vertrouwenspost bekleden
   • Datum ondertekening: 25/03/2005
   • Neerleggingsdatum: 07/04/2005
   • Registratiedatum: 13/05/2005
   • Registratienummer: 74736
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/11/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • syndicale premie aan het personeel van de socio-culturele sector datafhangt van de Franse Gemeenschap (PDF, 103 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: productie- en gastateliers,erkend en gesubsidieerd krachtens het be 26/07/1990 erkenning en betoelaging van de productie- en de gastateliersen door het besluit 23/02/2000 tot erkenning van de vzw ACSR; bibliotheken, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet 28/02/1978tot instelling van de openbare dienst voor lectuurvoorziening gewijzigd door de decreten 21/10/1988, 19/07/1991 en 30/11/1992; culturele centra, erkend en gesubsubsidieerd krachtens het decreet van28/07/1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en d e toekenning van toelagen aan de culturele centra, gew. door het decre; jeugdhuizen, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring v jeugdhuizen, ontmoetings- en accommodatiecentra en v jongereninfo; organisaties voor permanente opvoeding, erkend en gesubsidieerd krachtens de kb's 05/09/1921, 04/04/1925, 16/07/1971 en de decreten 08/04/1976 voorw. voor de erkenn. en toekenn. van toelagen aan OPO en 17/07/03; sportfederaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/04/1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap; de Mediatheek, erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 07/04/1971; jeugdorganisaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/06/1980 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en detoekenning van toelagen aan de jeugdorganisaties; lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het artikel 74 vanhet decreet van 27/02/2003 betreffende de radio-omroep
   • Datum ondertekening: 19/11/2004
   • Einde geldigheidsduur: 19/11/2004
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2004
   • Registratiedatum: 29/03/2005
   • Registratienummer: 74346
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/04/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2005
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: gepreciseerd in art.1
   • Datum ondertekening: 19/11/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 25/11/2004
   • Registratiedatum: 17/12/2004
   • Registratienummer: 73241
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • functieclassificatie (PDF, 778 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: productie-ateliers,Bibliotheken,Culturele Centra,Jongerencentra,Permanente Vorming, Sportfederaties,de Mediatheek,Jeugdorganisaties, Lokale televisies (Zien artikel 1)
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2018
   • Neerleggingsdatum: 15/03/2004
   • Registratiedatum: 15/04/2004
   • Registratienummer: 70729
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2006
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loonvoorwaarden (PDF, 194 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: zie art.1 van de CAO
   • Niet van toepassing op: werknemers die gedekt zijn door de cao van 01/07/2002 [64812/329] werknemers die gedekt zijn door de cao van 16/09/2002 [64571/329]
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 26/01/2004
   • Registratiedatum: 05/03/2004
   • Registratienummer: 70172
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werkenemers (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 08/01/2004
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69894
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 967 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling (SPI) in het BHG
   • Datum ondertekening: 24/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2003
   • Registratiedatum: 16/01/2004
   • Registratienummer: 69344
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2005
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • wijz. van CAO 19/03/2001 inzake managementondersteuning in de socio- culturele sector (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 24/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 16/01/2004
   • Registratienummer: 69343
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
  • baremaharmonisering (PDF, 538 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: sector door de Vlaamse overheid erkende en gesubs. integratiecentra endoor de Vlaamse overheid erkende en gesubs. instituten en instellingenvan het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 24/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69281
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2004
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • wijz. CAO van 19/03/2001 inzake vorming op het niveau van de organisaties in de socio-culturele sector (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 24/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), SYNDICALE VORMING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 21/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 03/11/2003
   • Registratiedatum: 12/12/2003
   • Registratienummer: 69034
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2004
  • besteding van de middelen voor de aanvullende verlofdagen in de socio-culturele sector (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 24/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68715
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • opzegging van de CAO van 16/09/2002 (64.743/CO/329) (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: verenigingen waarvan de maatschappelike zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of i het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ingeschreven bij de ZSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 30/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 02/10/2003
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68215
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • loonvoorwaarden (PDF, 592 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Toepassingsgebied in het artikel 1 van deze CAO gepreciseerd
   • Datum ondertekening: 30/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2003
   • Registratiedatum: 23/09/2003
   • Registratienummer: 67596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: LONEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties die socialemaribelmiddelen voor managementondersteuning krijgen van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2003
   • Registratiedatum: 23/09/2003
   • Registratienummer: 67595
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • uitzonderlijke premie (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: verenigingen erkend en gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap : verenigingen op het punt 2 gepreciseerd; productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente vorming, sportfederaties, Mediatheek, jongerenorganisaties,lokale televisie
   • Datum ondertekening: 30/01/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2003
   • Registratiedatum: 23/09/2003
   • Registratienummer: 67594
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • anciënniteit (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organismen voor socioprofessionele inschakeling zoals bepaald en erkend door de Franse Gemeenschapscommissie via het Decreet van 27.04.95 endie een partnerovereenkomst hebben
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2002
   • Registratiedatum: 11/07/2003
   • Registratienummer: 66831
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
   • Onderwerp: AANWERVING
  • loontoeslag voor onregelmatige prestaties (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: instellingen voor socioprofessionele inschakeling zoals omschreven en goedgekeurd door de franse Gemeenschapscommissie in het Decreet van 27.04.95 en die een partnerschapovereenkomst hebben met de BGDA
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2002
   • Registratiedatum: 11/07/2003
   • Registratienummer: 66830
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • bijkomende verlofdagen (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: instellingen voor socioprofessionele inschakeling zoals omschreven en goedgekeurd door de Franse Gemeenschapscommissie in het Decreet van 27.04.95 en die een partnerschapovereenkomst hebben met de BGDA
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2002
   • Registratiedatum: 11/07/2003
   • Registratienummer: 66829
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
  • haard- en standplaatstoelage (PDF, 164 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organismes voor socioprofessionele inschakeling zoals bepaald en erkend door de Franse Gemeenschapscommissie via het Decreet van 27.04.95 endie een partnerovereenkomst hebben met de 'O.R.Bem'
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2002
   • Registratiedatum: 11/07/2003
   • Registratienummer: 66828
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2004
   • Onderwerp: LONEN
  • opzegging door de FWSCW van de cao van 20/11/2000, geregistreerd onderhet Nr. 56.212/CO/329 (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaams Gewest,hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2003
   • Registratiedatum: 10/07/2003
   • Registratienummer: 66769
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: zie art.2 § 2 van deze CAO
   • Datum ondertekening: 28/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 03/06/2003
   • Registratiedatum: 10/07/2003
   • Registratienummer: 66738
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol)
   • Niet van toepassing op: Organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsopleiding
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2003
   • Registratiedatum: 28/03/2003
   • Registratienummer: 65815
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Bevordering van de tewerkstelling en organisatie van het Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés FR et DE (PDF, 159 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol); CAO eveneens van toepassing op de groeperingen van werkgevers
   • Niet van toepassing op: Organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsopleiding
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2003
   • Registratiedatum: 28/03/2003
   • Registratienummer: 65814
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2004
   • Onderwerp: LONEN
  • eindejaarspremie (PDF, 103 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 03/02/2003
   • Registratiedatum: 28/03/2003
   • Registratienummer: 65800
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: groeperingen van werkgevers; organisaties van ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingseducatie
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 20/02/2003
   • Registratienummer: 65536
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Niet van toepassing op: organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingseducatie
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 20/02/2003
   • Registratienummer: 65535
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2004
   • Onderwerp: AANWERVING
  • oprichting van en FBZ genaamd 'Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector' (PDF, 143 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 20/02/2003
   • Registratienummer: 65534
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een FBZ genaamd 'Sociaal Fonds Sociale Maribel vooe de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap' (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Niet van toepassing op: organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingseducatie
   • Datum ondertekening: 13/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 20/02/2003
   • Registratienummer: 65533
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2004
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 16/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 01/10/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64911
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2005
   • Onderwerp: AANWERVING
  • Buitengewone premie voor de werknemers tewerkgesteld in de sectoren erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Organisaties erkend en gesub. door de Franse Gemeenschap (productieateliers,biblio,culturele centra,jongerencentra,volwassenenscholing,sportfederaties,mediatheek,jongerenorganisaties,lokale televisie)
   • Datum ondertekening: 12/07/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 234 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organen voor socio-prof. inschakeling bepaald en erkend door het decreet COCOF van 27/04/95 EN die een partnerschapovereenkomst hebben met BGDA (Besluiten van de Executieve van het BHG van 27/06/91)
   • Datum ondertekening: 16/10/2002
   • Neerleggingsdatum: 04/11/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64900
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • syndicale premie (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 16/10/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/10/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64899
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Functieclassificatie en loonvoorwaarden (PDF, 1001 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Socio-professionele invoegorganisme zoals bepaald en erkend door de Franse gemmenschapscommissie via het decret van 27.04.95 en die een partnershipovereenkomst hebben met de B.G.D.Am (besluiten BG van 27/06/91); werknemers ingedeeld bij de socio-professionele inschakelingsprojecten zoals bepaald door het decreet van de COCOF van27/04/95; in de "missions locales" : hierboven op het punt 2 opgesomde personeel het omkaderingspersoneel van de beroepsoverstapprogramma's en het personeel van de jobwerkbanken
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2002
   • Registratiedatum: 19/12/2002
   • Registratienummer: 64812
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2004
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • oprichting van een fonds voor besttanszekerheid genaamd 'Fonds intersectoriel de formation francophone' afgekort FIFr (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: verenigingen waarvan de maatschappelike zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of i het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ingeschreven bij de ZSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 16/09/2002
   • Einde geldigheidsduur: 30/03/2004
   • Neerleggingsdatum: 01/10/2002
   • Registratiedatum: 11/12/2002
   • Registratienummer: 64743
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • functieclassificatie en loonvoorwaarden (PDF, 1,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel in Wallonië gevestigd is : "centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère" erkend en gesub. door het decreet WG van 04/07/96; idem punt 1 : "entreprises de formation par le travail" erkend en gesub.door besluit WR van 06/04/95,"organismes d'insertion socioprof."erkend en gesub.door decreet FG van 17/07/87 en/of besluit WR 16/06/96; idem punt 1 : "centres de formation et/ou de réadaptation prof. de l'AWIPH" erkend en gesub. door KB van 05/07/63 (wijziging KB 07/02/64)en decreet WR van 06/04/95; idem punt 1 : "missions régionales pour l'emploi" erkend en gesub. door besluit WR van 14/05/98
   • Datum ondertekening: 16/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 12/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64571
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2005
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • baremaharmonisering (PDF, 184 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64570
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2004
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 122 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socioprof. invoegorganismen zoals bepaald en erkend door het decreet van 27/04/1995 van de Franse gemeenschapscommissie en die een partnershipovereenkomst met de BGDA hebben
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64569
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • syndicale premie (PDF, 157 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socioprof. invoegorganismen zoals bepaald en erkend door het decreet van 27/04/1995 van de Franse gemeenschapscommissie en die een partnershipovereenkomst met de BGDA hebben
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64568
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/01/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • organisatie van de einde loopbaan (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socioprof. invoegorganismen zoals bepaald en erkend door het decreet van 27/04/1995 van de Franse gemeenschapscommissie en die een partnershipovereenkomst met de BGDA hebben
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64567
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2004
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2002
   • Registratiedatum: 17/09/2002
   • Registratienummer: 63929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2003
   • Onderwerp: AANWERVING
  • tijdskrediet (PDF, 155 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: onderneming waarvan de maatschappelijk zetel moet gevestigd zijn of inhet Waals Gewest, of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de onde rneming moet ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2002
   • Registratiedatum: 26/08/2002
   • Registratienummer: 63774
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/09/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2004
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • eindejaarspremie (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: volksontwikeling, jeugdwerk, deeltijdse vorming, culturele centra, volkscultuur, amateuristiche kunstbeoefening, archief- en documentatiecentra, koepels, steunpunten van deze deelsectoren; organisaties die erkend en gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk enafd. Jeugd&Sport,of op basis v decreten lokale en prov jeugdwerkbeleid
   • Datum ondertekening: 20/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 01/03/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62116
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • Toekenning van een haard- en standplaatstoelage in de sector van het mmaatschappelijk opbouwwerk (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: instituten en instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaams overheid; maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 20/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 01/03/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62115
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2005
   • Onderwerp: LONEN
  • managementondersteuning (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 20/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 01/03/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62114
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
  • besteding van 480.913,44 EUR voor het wegwerken van anomalieën in de socio-culturele sector (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol; Organisaties die een activiteit verrichten die valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid
   • Datum ondertekening: 20/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 01/03/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62113
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
   • Onderwerp: LONEN, EENMALIGE PREMIE
  • syndicale vorming (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 20/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 01/03/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62112
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering, vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, stelsel van aanmoedigingspremies (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest als ze ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol bij de RSZ
   • Datum ondertekening: 19/02/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/05/2013
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61951
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • haard- en standplaatstoelage in de sector van het 'maatschappelijk opbouwwerk' (PDF, 353 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: instituten en instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaams overheid; Maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 13/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2002
   • Registratiedatum: 11/03/2002
   • Registratienummer: 61389
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2005
   • Onderwerp: LONEN
  • baremaharmonisering van het 'maatschappelijk opbouwwerk' (PDF, 797 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: Erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 13/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2002
   • Registratiedatum: 11/03/2002
   • Registratienummer: 61388
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2005
   • Onderwerp: LONEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: Werkgevers die er blijk van geven gebonden te zijn door 1 CAO geslotenbuiten PC die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij vrijstelling genieten van de patronale brijdragen voor risicogroepen
   • Datum ondertekening: 13/11/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2001
   • Registratiedatum: 19/12/2001
   • Registratienummer: 60390
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 344 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 07/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2001
   • Registratiedatum: 31/07/2001
   • Registratienummer: 58208
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/04/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/07/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Managementondersteuning (PDF, 136 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 19/03/2001
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2001
   • Registratiedatum: 04/04/2001
   • Registratienummer: 56968
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
  • vorming (PDF, 150 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 19/03/2001
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2001
   • Registratiedatum: 04/04/2001
   • Registratienummer: 56967
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • oprichting van een FBZ in het kader van de Sociale Maribel (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen
   • Datum ondertekening: 15/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2000
   • Registratiedatum: 29/01/2001
   • Registratienummer: 56288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen
   • Datum ondertekening: 15/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2000
   • Registratiedatum: 29/01/2001
   • Registratienummer: 56287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaams Gewest,hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 20/11/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2000
   • Registratiedatum: 16/01/2001
   • Registratienummer: 56212
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/08/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/10/2002
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • carensdag (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaams Gewest,hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 20/11/2000
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2000
   • Registratiedatum: 16/01/2001
   • Registratienummer: 56211
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/08/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/10/2002
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • besteding van 19 miljoen frank voor het wegwerken van anomalieën (PDF, 118 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaams Gewest,hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 20/11/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/05/2001
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2000
   • Registratiedatum: 16/01/2001
   • Registratienummer: 56210
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/08/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2002
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • toekenning van extra verlof voor werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar (PDF, 135 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: organisaties met maatschappelijke zetel hetzij in het Vlaams Gewest,hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,op voorwaarde van en beperkt tot de inschrijving bij de RSZ op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 20/11/2000
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2000
   • Registratiedatum: 16/01/2001
   • Registratienummer: 56209
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/08/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/10/2002
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • de bepaling van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerk- stelling 's nachts en op zon- en feestdagen (PDF, 279 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers wier plaats van tewerkstelling buiten België is gelegen en van de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende functi e of een vertrouwenspost bekleden
   • Datum ondertekening: 25/10/1999
   • Neerleggingsdatum: 03/11/1999
   • Registratiedatum: 13/12/2000
   • Registratienummer: 55991
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2005
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: "centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle" erkend door "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personneshandicapées" en vallen onder bevoegdheid PC socio-culturele sector
   • Datum ondertekening: 14/02/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2000
   • Registratiedatum: 18/05/2000
   • Registratienummer: 54929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • eindejaarspremie (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers die activiteiten uitoefenen in de "centres deformation et/ou de réadaptation professionnelle" erkend door "l'Agenc e wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapée
   • Datum ondertekening: 14/02/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2000
   • Registratiedatum: 11/05/2000
   • Registratienummer: 54874
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 386 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers die activiteiten uitoefenen in de "centres deformation et/ou de réadaption professionnelle" erkend door "l'agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées"
   • Datum ondertekening: 14/02/2000
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2000
   • Registratiedatum: 11/05/2000
   • Registratienummer: 54873
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2005
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • nieuwe arbeidsregelingen (PDF, 197 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: personeel tewerkgesteld in een leidende functie of een vertrouwenspost
   • Datum ondertekening: 24/03/2000
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2000
   • Registratiedatum: 12/04/2000
   • Registratienummer: 54660
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2005
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, WERKING PARITAIR COMITÉ, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 14/02/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2000
   • Registratiedatum: 03/04/2000
   • Registratienummer: 54486
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2005
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • de besteding van 19 miljoen frank voor het wegwerken van anomalieën inde socio-culturele sector (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven is op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 25/10/1999
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2000
   • Neerleggingsdatum: 03/11/1999
   • Registratiedatum: 27/01/2000
   • Registratienummer: 53724
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2005
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers wier plaats van tewerkstelling buiten België is gelegen
   • Datum ondertekening: 31/03/1999
   • Neerleggingsdatum: 21/04/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51079
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2004
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • arbeidsduur (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Niet van toepassing op: de werknemers wier plaats van tewerkstelling buiten België is gelegen
   • Datum ondertekening: 31/03/1999
   • Neerleggingsdatum: 21/04/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51076
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2004
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • de besteding van 19 miljoen frank voor het wegwerken van anomalieën inde sociaal-culturele sector (PDF, 146 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; een vereniging zijn die in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die in het laatste geval bij de RSZ is ingeschreven op de Nederlandse taalrol
   • Datum ondertekening: 25/03/1999
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2000
   • Neerleggingsdatum: 02/04/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51025
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2004
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 329
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
   • Datum ondertekening: 25/03/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 02/04/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50681
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
 • 329.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 (PDF, 353 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 14/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152798
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/11/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 14/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152797
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • verduidelijking van het begrip 'taakloon' (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 14/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152796
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/11/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN
  • vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2018
   • Registratiedatum: 07/01/2019
   • Registratienummer: 149893
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/06/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 (PDF, 408 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 20/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2018
   • Registratiedatum: 09/05/2018
   • Registratienummer: 146025
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/05/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145028
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor 2016 (PDF, 81 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: zie artikel 2 en 3
   • Datum ondertekening: 14/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2017
   • Registratiedatum: 06/07/2017
   • Registratienummer: 140189
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/11/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/10/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 329.01 (PDF, 337 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers; werknemers met contract van interimarbeid; werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en; personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7 van de organiekewet van 08.07.1976 OCMW's en tewerkgesteld in het dader van artikel 78van het KB van 25.11.1991 ; werknemers die al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt..; ..voor het wettelijk aanvullend pensioen, geregeld door het KB van 27/07/1971; coöperanten van Belgische NGO's,die werken in het buitenlanden voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid en niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 26/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136312
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/09/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/09/2017
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: - werknemers met een contract van interimarbeid; - werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; - leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; - arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van 8.7.1976;; - werknemers die alctiviteiten uitoefenen terwijl zij een wettelijk rustpensioen genieten; - erkende beroepsjournalisten; - coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties; - niet aan RSZ onderworpen werknemers;; - de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 12/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/09/2016
   • Registratiedatum: 21/10/2016
   • Registratienummer: 135596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134125
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/05/2017
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden worden betaald (zie artikel 3)
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 08/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134124
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, OPZEGGING/ONTSLAG, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 319 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden of erkend zijn door de Vlaamse overheid (zie de cao)
   • Datum ondertekening: 06/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2014
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131253
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/08/2016
   • Tekst verbeterd op: 07/04/2016
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds 329.01 tweede pensioenpijler (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/02/2015
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/09/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/02/2015
   • Neerleggingsdatum: 08/04/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126650
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van het vaste bedrag van de eindejaarspremie (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/02/2015
   • Registratiedatum: 31/03/2015
   • Registratienummer: 126239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/09/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • pensioentoezegging (PDF, 151 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (art. 3)
   • Datum ondertekening: 12/09/2014
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2014
   • Registratiedatum: 24/11/2014
   • Registratienummer: 124311
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/12/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/09/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 990 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; zie: art. 3
   • Datum ondertekening: 02/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/07/2014
   • Registratiedatum: 16/09/2014
   • Registratienummer: 123376
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/04/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • percentage van de bijdragen 2014 voor het Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122580
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 25/02/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loonvoorwaarden (PDF, 891 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector beroepsopleiding (zie: art; 1°
   • Niet van toepassing op: organisaties die onder het toepassingsgebied vallen van de cao van 24/11/2003 (69344/CO/329)
   • Datum ondertekening: 06/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2014
   • Registratiedatum: 26/03/2014
   • Registratienummer: 120397
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/02/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loonvoorwaarden (PDF, 403 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sportfederaties en koepelorganisaties die erkend en gesubsidieerd zijn op basis van respectievelijk deel II en III van het decreet van 13/07/2001 dat de erkenning en subsidiëring regelt van de sportfederaties
   • Datum ondertekening: 11/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117661
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/01/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 386 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 11/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging voor 2012 (PDF, 466 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 11/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116485
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 552 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de cultuurspreiding; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116484
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loonvoorwaarden (PDF, 683 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: milieusector; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116483
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 23/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/01/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113862
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sectoren maatschappelijk opbouwwerk en integratiecentra en sectoren sociaal-cultureel werk die gesubsidieerd of erkend worden door de Vlaamse overheid
   • Datum ondertekening: 14/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2012
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113861
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging (PDF, 417 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 23/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2013
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113226
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomsten voor kwaliteitsbevordering (PDF, 400 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/09/2012
   • Neerleggingsdatum: 23/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111907
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 459 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 21/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109271
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/05/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie - basiseducatie (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2011
   • Registratiedatum: 05/03/2012
   • Registratienummer: 108598
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/05/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie - opbouwwerk (PDF, 205 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2011
   • Registratiedatum: 05/03/2012
   • Registratienummer: 108597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie - erkende integratiecentra (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2011
   • Registratiedatum: 05/03/2012
   • Registratienummer: 108596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 297 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie; deelsectoren: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2011
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108061
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/05/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie - vaststelling van het bedrag van de premie (PDF, 616 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis een of meer van decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervarings- en doorstromings- contracten)
   • Datum ondertekening: 29/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2011
   • Registratiedatum: 17/01/2012
   • Registratienummer: 107769
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107550
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 492 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis een of meer van decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervarings- en doorstromingscontracten)
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/09/2011
   • Registratiedatum: 06/10/2011
   • Registratienummer: 106147
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 267 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/08/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105812
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 301 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëringvoor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2011
   • Registratiedatum: 10/05/2011
   • Registratienummer: 104100
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 191 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 01/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2011
   • Registratiedatum: 26/04/2011
   • Registratienummer: 103970
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: art. 3; in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 01/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 13/04/2011
   • Registratiedatum: 26/04/2011
   • Registratienummer: 103968
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/12/2013
   • Tekst verbeterd op: 25/03/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 184 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103540
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2011
   • Registratiedatum: 14/03/2011
   • Registratienummer: 103486
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 233 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 07/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103324
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • professionele vorming (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102069
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/03/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • middelen 2010 voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling (PDF, 308 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 173 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99853
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 652 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97544
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • eindejaarspremie (PDF, 742 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëringvoor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97525
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 797 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis een of meer van decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers (tijdelijke werkervarings- en doorstroomingscontracten)
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97524
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 295 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: volgende deelsectoren: sociaal-cultureel volwassenwerk, jeugdwerk, cultuurcentra & "De Rand", volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra & de federaties en steunpunten van deze deelsectoren
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97523
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 425 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van één of meer van de decreten en besluiten die als bijlage 1 bij de overeenkomst zijn opgenomen
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97522
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en die behoren tot de volgende deelsectoren :; sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - volkscultuur - amateurkunsten -archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren (een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt niet beschouwd als een erkenning of een subsidiëring)
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97000
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96999
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96998
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: deelsectoren basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de basiseducatie
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96997
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van een of meer van de decreten en besluiten die in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder een van de collectieve arbeidsovereenkomsten vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel
   • Datum ondertekening: 24/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96996
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • professionele vorming (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93433
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 15/12/2008
   • Registratienummer: 89844
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89814
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/07/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/07/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de socioculturele sector (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88684
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88455
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de socioculturele sector (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/04/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 21/04/2008
   • Registratiedatum: 29/04/2008
   • Registratienummer: 88088
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2007
   • Registratiedatum: 10/03/2008
   • Registratienummer: 87305
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WELZIJN OP HET WERK
  • eindejaarspremie (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - de cultuurcentra en 'De Rand' - de volkscultuur - de amateurkunsten - archief- en documentatiecentra - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2007
   • Registratiedatum: 06/02/2007
   • Registratienummer: 81906
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal cultureel werk dat decretaal erkend is of gesubsidieerd wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de VGC; sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk, cultuurcentra en 'De Rand', volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra, federaties en steunpunten van deze subsectoren (zie details in het artikel 1 van de huidige overeenkomst)
   • Niet van toepassing op: elke subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81545
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in desector (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81544
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81543
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81542
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81531
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • eindejaarspremie (PDF, 114 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers van de sector Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81514
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81498
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/05/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • eindejaarspremie (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse overheid op basis van één of meer van de decreten en besluiten opgenomen in bijlage 1
   • Niet van toepassing op: deelsectoren basiseducatie en deeltijdse vorming; organisaties die onder 1 van de respectieve c.a.o. vallen betreffende een eindejaarspremie voor het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, de integratiecentra en de socioprofessionele inschakeling in Brussel; doelgroepwerknemers
   • Datum ondertekening: 04/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81175
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • middelen voor het wegwerken van anomalieen inzake de tewerkstelling (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80432
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK
  • eindejaarspremie (PDF, 159 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociaal-cultureel volwassenenwerk - jeugdwerk - cultuurcentra en 'De Rand' - de volkscultuur - de amateurkunsten - archief- en documentatiecentra - federaties en steunpunten
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80270
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vrijstelling van arbeidsprestaties voor werknemers van 55 jaar en ouder in het kader van het loopbaaneinde (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: sector van de ontwikkelingssamenwerking en -educatie
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80269
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 118 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde integratiecentra
   • Datum ondertekening: 08/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
 • 329.02 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST

  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 458 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 21/10/2019
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2019
   • Registratiedatum: 25/11/2019
   • Registratienummer: 155570
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/12/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • eindejaarspremie (PDF, 612 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers waarvan de maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest gevestigd is en die afhangen van een van de sectoren opgenomen in artikel 1 van deze cao
   • Datum ondertekening: 16/09/2019
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2019
   • Registratiedatum: 24/10/2019
   • Registratienummer: 154791
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • eindejaarspremie (PDF, 346 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: personeel van de aangepaste centra voor opleiding en socio-professionele inschakeling erkend door de AViQ alsook eveneens de werkenemers die ter beschikking worden gesteld van de werkgevers
   • Datum ondertekening: 16/09/2019
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2019
   • Registratiedatum: 24/10/2019
   • Registratienummer: 154769
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • vakbondspremie (PDF, 969 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers waarvan de maatschappelijke zetel in het Waals Gewest gevestigd is, en die afhangen van een van de sectoren opgenomen in artikel 1 van de cao
   • Datum ondertekening: 16/09/2019
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2019
   • Registratiedatum: 24/10/2019
   • Registratienummer: 154714
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • eindejaarspremie (PDF, 594 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: 'centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères', 'centres d'insertion socioprofessionnelle' en 'missions régionales pour l'emploi' waarvan de maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest gevestigd is
   • Datum ondertekening: 16/09/2019
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2019
   • Registratiedatum: 24/10/2019
   • Registratienummer: 154713
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • eenmalige premie (PDF, 332 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die een specifieke gemeentelijke of gewestelijke overeenkomst hebben ondertekend krachtens het decreet van 13/05/2004 betreffende de sociale cohesie van kracht tussen 01/01/2018 en 30/09/2018 en als dusdanig ingelicht in het kader van de uitvoering van de opdracht toegekend op datum van 22/11/2018 door de COCOF aan de APEF; werknemers voor geheel of een gedeelte van hun arbeidstijd aangesteld voor de realisatie van de activiteit inzake sociale cohesie en van wie het loon geheel of gedeeltelijk ten laste genomen werd in het kader van de specifieke overeenkomst
   • Datum ondertekening: 17/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2019
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152800
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • eenmalige premie (PDF, 364 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers zoals bepaald en erkend door de Franse Gemeenschapscommissie door het decreet van 27/04/1995; werkgevers die een partnerschapsovereenkomst hebben met ACTIRIS; werknemers aangesteld voor de opdrachten van de ordonnantie van 27/11/2008 betreffende de ondersteuning van de 'missions locales pour l'emploi' en van de 'lokale werkwinkels'; de begeleiders van de doorstromingsprogramma's alsook het personeel van de ateliers actief zoeken naar werk
   • Niet van toepassing op: werknemers aangesteld voor opdrachten die vallen onder een andere erkenning en die voordelen genieten die vallen onder een non-profitakkoord van een andere gefedereerde entiteit; werknemers aangesteld voor opdrachten inzake sociale inschakelingseconomie bij werkgevers erkend krachtens de ordonnantie van 18/03/2004
   • Datum ondertekening: 17/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2019
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152799
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan (PDF, 218 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 20/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 20/05/2019
   • Registratiedatum: 24/05/2019
   • Registratienummer: 151767
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan (PDF, 216 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 20/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 20/05/2019
   • Registratiedatum: 24/05/2019
   • Registratienummer: 151766
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • besteding van de sommen die voor 2018 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest toegewezen aan de verenigingen die onder Samenlevingsopbouw vallen (PDF, 541 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2017/1678 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenlevingsopbouwovereenkomst met de Cocof en hun werknemers.
   • Datum ondertekening: 17/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2018
   • Registratiedatum: 07/01/2019
   • Registratienummer: 149894
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • functieclassificatie voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap (PDF, 4,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: de productie- en onthaalateliers, de Openbare Lectuur, de culturele centra, de erkende en gesubsidieerde jongerencentra, de Permanente Vorming, de sportfederaties, de ?Médiathèque? van de Franse Gemeenschap, de jongerenorganisaties, de lokale televisies en de federatie van de lokale televisies,?; ?de centra voor expressie en creativiteit, de coördinaties van huiswerkinstituten en de werkgevers gesubsidieerd door de ?ONE? (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 26/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2018
   • Registratiedatum: 27/07/2018
   • Registratienummer: 147095
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 31/08/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 20/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • arbeidsvoorwaarden voor de instellingen die worden gesubsidieerd door de ONE (PDF, 314 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever en voor hun volledige of gedeeltelijke arbeidstijd toegewezen worden aan het project voor buitenschoolse opvang dat wordt gesubsidieerd door de ONE met toepassing van het besluit vermeld op artikel 1
   • Datum ondertekening: 26/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146846
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/11/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • loonvoorwaarden (PDF, 1,4 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: de productie- en onthaalateliers, de Openbare Lectuur, de culturele centra, de erkende en gesubsidieerde jongerencentra, de Permanente Vorming, de sportfederaties, de ?Médiathèque? van de Franse Gemeenschap, de jongerenorganisaties, de lokale televisies en de federatie van de lokale televisies,?; ?de centra voor expressie en creativiteit, de coördinaties van huiswerkinstituten en de werkgevers gesubsidieerd door de ?ONE? (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 26/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146845
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/12/2018
   • Tekst verbeterd op: 20/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eenmalige premie (PDF, 487 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: productie- en onthaaltateliers (zie artikel 1, punt 1); bibliotheken erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 30/04/2009 betreffende de ontwikkeling van de praktijk van het lezen; culturele centra erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 21/11/2013 betreffende de culturele centra; jongerencentra erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëringsvoorwaarden; organisaties voor volwassenenonderwijs, gereglementeerd door het decreet van 17/07/2003 betreffende de steun aan het verenigingswerk op het gebied van volwassenenonderwijs alsook de verenigingen erkend en krachtens het koninklijk besluit van 1921 en 1971; sportfederaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/12/2006 betreffende de organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap en het decreet van 30/03/2007; jeugdorganisaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/03/2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenningsvoorwaarden van subsidies aan de jongerenorganisaties; ?Point Culture? (zie artikel 1, punt 8); lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 27/02/2003 (art 74) over de radiodiffusie
   • Datum ondertekening: 20/11/2017
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2017
   • Registratiedatum: 28/05/2018
   • Registratienummer: 146171
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/06/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/12/2018
   • Tekst verbeterd op: 20/11/2018
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • besteding van de sommen die voor 2017 toegewezen werden (PDF, 512 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2017/1678 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenlevingsopbouwovereenkomst met de Cocof en hun werknemers.
   • Datum ondertekening: 18/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2017
   • Registratiedatum: 19/02/2018
   • Registratienummer: 144656
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2018
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • loonvoorwaarden (PDF, 247 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: organisaties, geconventioneerd en/of gesubsidieerd door een minister van de Duitstalige Gemeenschap die een socio-culturele materie onder zijn bevoegdheid heeft, alsook alle sportclubs
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2017
   • Registratiedatum: 27/10/2017
   • Registratienummer: 142283
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - lang loopbaan (PDF, 273 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140807
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 30/01/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • besteding van de sommen die voor 2016 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen (PDF, 113 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2016/1771 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de derde fase van de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenleving gesloten hebben met de ?COCOF?
   • Datum ondertekening: 19/12/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2016
   • Registratiedatum: 17/01/2017
   • Registratienummer: 137214
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/09/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 17/10/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2016
   • Registratiedatum: 29/11/2016
   • Registratienummer: 136165
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2017
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • uitbetaling uitzonderlijke premie (inhaalpremie) 2015 (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: door het ?Fonds des équipements et des services collectifs (FESC)? gesubsidieerde activiteiten tot 31/12/2014 en die in 2015, op basis van de overdracht van bevoegdheden, financiering blijven genieten van het ?ONE? voor de in artikel 1 bedoelde activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 20/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2015
   • Registratiedatum: 06/10/2016
   • Registratienummer: 135340
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 30/01/2018
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE
  • aanvullende opleidingsinspanningen (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 21/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2016
   • Registratiedatum: 25/03/2016
   • Registratienummer: 132349
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/01/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar - met een beroepsverleden van 40 jaar (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 21/09/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2015
   • Registratiedatum: 21/10/2015
   • Registratienummer: 129817
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/06/2016
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 18/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2015
   • Registratiedatum: 01/07/2015
   • Registratienummer: 127759
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/02/2016
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 18/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2015
   • Registratiedatum: 01/07/2015
   • Registratienummer: 127758
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 17/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2014
   • Registratiedatum: 05/02/2015
   • Registratienummer: 125205
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • functieclassificatie (PDF, 1,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: organisaties die geconventioneerd en/of gesubsidieerd worden door eenminister van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor een socio-culturele materie alsook voor alle sportclubs
   • Datum ondertekening: 18/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 15/03/2013
   • Registratiedatum: 17/06/2014
   • Registratienummer: 121727
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 580 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 18/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118384
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/03/2015
   • Tekst verbeterd op: 21/01/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende opleidingsinspanningen (PDF, 396 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 18/03/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2013
   • Registratiedatum: 26/03/2013
   • Registratienummer: 114290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loonvoorwaarden (PDF, 905 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: organisaties, geconventioneerd en/of gesubsidieerd door een minister van de Duitstalige Gemeenschap die een socio-culturele materie onder zijn bevoegdheid heeft, alsook alle sportclubs
   • Datum ondertekening: 18/02/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 19/02/2013
   • Registratiedatum: 11/03/2013
   • Registratienummer: 113965
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/12/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • besteding van de sommen die voor 2012 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen (PDF, 859 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2012/1445 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenleving gesloten hebben met de 'COCOF'
   • Datum ondertekening: 21/01/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2013
   • Registratiedatum: 13/02/2013
   • Registratienummer: 113440
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • aanvullende opleidingsinspanningen (PDF, 234 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 15/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111900
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/10/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • verrekening van de te veel gestorte bedragen voor de periode 2010-2011 in het kader van het non-profit akkoord (PDF, 426 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: productie- en gastateliers erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 26/07/1990 betreffende erkenning en de betoelaging van de productieateliers en de gastateliers voor films en videogrammen en door het besluit van de Executieve van Franstalige Gemeenschap van 23/02/2000 tot erkenning van de vzw Atelier de création sonore et radiophonique; bibliotheken erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 30/04/2009 betreffende de ontwikkeling van de praktijk van het lezen; culturele centra erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28/07/1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra; jeugdhuizen erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring; organisaties voor permanente opvoeding erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/04/1976 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de 'EPA' en de 'OPST' en van het decreet van 17/07/2003 betreffende de steun aan het verenigingsleven op het gebeid van de permanente opvoeding; sportfederaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/12/2006 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap; 'la Médiathèque' erkend en gesubsidieerd krachtens het kb van 07/04/1971; jeugdorganisaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/03/2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen; lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 27/02/2003 (art 74) betreffende de radio-omroep
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/05/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108987
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: productie- en gastateliers erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 26/07/1990 betreffende erkenning en de betoelaging van de productieateliers en de gastateliers voor films en videogrammen en door het besluit van de Executieve van Franstalige Gemeenschap van 23/02/2000 tot erkenning van de vzw Atelier de création sonore et radiophonique; bibliotheken erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 30/04/2009 betreffende de ontwikkeling van de praktijk van het lezen; culturele centra erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28/07/1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra; jeugdhuizen erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring; organisaties voor permanente opvoeding erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/04/1976 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de 'EPA' en de 'OPST' en van het decreet van 17/07/2003 betreffende de steun aan het verenigingsleven op het gebeid van de permanente opvoeding; sportfederaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/12/2006 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap; 'la Médiathèque' erkend en gesubsidieerd krachtens het kb van 07/04/1971; jeugdorganisaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/03/2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen; lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 27/02/2003 (art 74) betreffende de radio-omroep
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 19/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108986
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 340 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 19/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 30/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2011
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108081
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/05/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • besteding van de sommen die voor 2011 in het raam van het akkoord voor het non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen (PDF, 854 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2011/867 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenleving gesloten hebben met de 'COCOF'
   • Datum ondertekening: 21/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107539
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/06/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • uitzonderlijke premie voor de werknemers bij uitvoering van het non-profitakkoord 2010-2011 van 19/09/2011 in de Franse Gemeenschap (PDF, 574 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: zie artikel 1; productie- en gastateliers erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 26/07/1990 betreffende erkenning en de betoelaging van de productieateliers en de gastateliers voor films en videogrammen en door het besluit van de Executieve van Franstalige Gemeenschap van 23/02/2000 tot erkenning van de vzw Atelier de création sonore et radiophonique; bibliotheken erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 30/04/2009 betreffende de ontwikkeling van de praktijk van het lezen; culturele centra erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28/07/1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra; jeugdhuizen erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20/07/2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring; organisaties voor permanente opvoeding erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/04/1976 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de 'EPA' en de 'OPST' en van het decreet van 17/07/2003 betreffende de steun aan het verenigingsleven op het gebeid van de permanente opvoeding; sportfederaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 08/12/2006 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap; jeugdorganisaties erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26/03/2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen; 'la Médiathèque' erkend en gesubsidieerd krachtens het kb van 07/04/1971; lokale televisies erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 27/02/2003 (art 74) betreffende de radio-omroep
   • Niet van toepassing op: de werknemers die gedekt zijn door de collectieve arbeidsovereenkomst van 01/07/2002 (nr.64812/CO/32902) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 16/09/2002 (nr.64571/CO/32902)
   • Datum ondertekening: 17/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2011
   • Registratiedatum: 17/11/2011
   • Registratienummer: 106913
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2013
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • ecocheques (PDF, 386 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: *organismes d'insertion socio-professionelle (art. 1)
   • Datum ondertekening: 17/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/10/2011
   • Registratiedatum: 14/11/2011
   • Registratienummer: 106865
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • eindejaarspremie (PDF, 681 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: de 'Entreprises de formation par le travail', de 'Organismes d'insertion socio-professionnelle', de 'Centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère' en de 'missions régionales pour l'emploi' met maatschappelijke zetel in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 14/07/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 25/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105755
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 403 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 16/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2011
   • Registratiedatum: 27/05/2011
   • Registratienummer: 104247
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/10/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleidingssteun in het raam van het akkoord voor de Waalse privé non-profitsector 2010-2011 (PDF, 225 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die afhangen van een van de sectoren opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 16/05/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2011
   • Registratiedatum: 27/05/2011
   • Registratienummer: 104245
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • besteding van de sommen die voor 2009, in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen (PDF, 609 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2009-1396 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de vierde fase van de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijk samenlevingsopbouwovereenkomst gesloten hebben met de 'COCOF'
   • Datum ondertekening: 22/02/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2010
   • Registratiedatum: 04/05/2010
   • Registratienummer: 99208
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/04/2011
   • Onderwerp: LONEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Niet van toepassing op: werknemers waarvan de arbeidsplaats gevestigd is buiten het Belgisch grondgebied
   • Datum ondertekening: 04/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 14/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97001
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 27/08/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 03/09/2009
   • Registratiedatum: 18/11/2009
   • Registratienummer: 95854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • intrekking van de cao van 30/03/2009 (nr.91805/CO/32902) (PDF, 8 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 14/10/2009
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2009
   • Registratiedatum: 04/11/2009
   • Registratienummer: 95486
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • besteding van de sommen die voor 2008, in het raam van het akkoord voor de non-profit sector van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, toegewezen werden aan de verenigingen die onder de samenlevingsopbouw vallen (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2008/1483 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de derde fase van de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profit sector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenleving gesloten hebben met de 'COCOF'
   • Datum ondertekening: 30/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2009
   • Registratiedatum: 14/04/2009
   • Registratienummer: 91806
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/11/2010
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE
  • recht op outplacement voor sommige oudere werknemers (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 30/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2009
   • Registratiedatum: 14/04/2009
   • Registratienummer: 91805
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 30/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2009
   • Registratiedatum: 14/04/2009
   • Registratienummer: 91804
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • terugbetaling voor het gebruik van persoonlijke motorvoertuigen voor dienstredenen (PDF, 12 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 30/03/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/04/2009
   • Registratiedatum: 14/04/2009
   • Registratienummer: 91803
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 30/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 21/10/2019
   • Neerleggingsdatum: 02/04/2009
   • Registratiedatum: 14/04/2009
   • Registratienummer: 91802
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 319 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers zoals in artikel 1 omschreven, te weten : productie- en gastateliers, bibliotheken, culturele centra, jeugdhuizen, organisaties voor permanente opvoeding, sportfederaties, jeugdorganisaties, lokale televisies en 'la Médiathèque'
   • Niet van toepassing op: de 'Entreprises de formation par le travail', de 'Organismes d'insertion socio-professionnelle', de 'Centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère', de 'Missions régionales pour l'emploi' en de 'Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door het AWIPH
   • Datum ondertekening: 15/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90459
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2012
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • vergoeding voor het gebruik van persoonlijke motorvoertuigen voor dienstredenen (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 15/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • toekenning van bijkomende verlofdagen (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: socio-culturele sector die afhangt van het Waalse Gewest (CRI,CFP de l'AWIPH, MIRE)
   • Datum ondertekening: 15/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90455
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2010
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 24/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/12/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89815
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 25/08/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 29/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89185
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/01/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijkomende verlofdagen aan het personeel EFT en OISP van het Waalse Gewest (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: 'Entreprises de formation par le travail' - EFT - en 'Organismes d'insertion socio-professionnelle' - OISP - erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 01/04/2004
   • Datum ondertekening: 17/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 18/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86372
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/09/2008
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • loonvoorwaarden (PDF, 278 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers zoals beschreven in het artikel 1 §1
   • Niet van toepassing op: werkgevers en werknemers zoals beschreven in het artikel 1 §2
   • Datum ondertekening: 26/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2007
   • Registratiedatum: 20/12/2007
   • Registratienummer: 86123
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/09/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • bijkomende verlofdagen aan het personeel van de socio-culturele sector die afhangt van het Waalse Gewest (CRI, CFP de l'AWIPH, MIRE) (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: maatschappelijke zetel van de verenigingen die zich in het Waalse Gewest bevinden; verenigingen die afhangen van de 'Centres régionaux pour les populatioons d'origine étrangère (CRI), van de 'Centres de Formation professionnelle de l'AWIPH' (CFP) of van de 'Missions régionales pour l'Emploi' (MIRE) die erkend en gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 25/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83824
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • opwaardering van de ongemakkelijke uren gepresteerd door het personeel van een gedeelte van de socio-culturele sector die afhangt van het Waalse gewest (CRI, EFT, OISP) (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: maatschappelijke zetel van de verenigingen die zich in het Waalse Gewest bevinden; verenigingen die afhangen van de 'Centre régionaux d'Intrégration pour les populations d'origine étrangère' (CRI), van de 'Entreprises de Fomation par le Travail' (EFT) of van de 'Organismes d'Insertion socioprofessionnelle' (OIS) die erkend en gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 25/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83823
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • syndicale premie (PDF, 226 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: 'centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère' (Decreet van het Waalse Gewest van 04/07/1996); 'entreprises de formation par le travail' (besluit van de Waalse Regering van 06/04/1995); 'organismes d'insertion socioprofessionnelles' (decreet van de Franse Gemeenschap van 17/07/1987 en/of besluit van de Waalse Regering van 16/06/1996; 'centres de formation professionnelle de l'AWIPH' (KB van 05/07/1963, gewijzigd door het KB van 07/02/1964 en krachtens het decreet van de Waalse Regering van 06/04/1995; 'missions régionales pour l'emploi' (decreet van het Waalse Gewest van11/03/2004 uitgevoerd door het besluit van de Waalse Regering van 23/12/2004
   • Datum ondertekening: 23/04/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2019
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83445
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • functieclassificatie en loonvoorwaarden (PDF, 580 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: zoals nader bepaald in artikel 1
   • Datum ondertekening: 14/05/2007
   • Neerleggingsdatum: 22/05/2007
   • Registratiedatum: 07/06/2007
   • Registratienummer: 83164
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2008
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81546
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • loonvoorwaarden (PDF, 224 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: zoals bepaald in art.1 van de CAO
   • Niet van toepassing op: zoals bepaald in art.1 van de CAO
   • Datum ondertekening: 05/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81178
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2007
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • loonvoorwaarden en harmonisatiepremie (PDF, 519 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: productie- en gastateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, Permanente vorming, sportfederaties, de Mediatheek, jeugdorganisaties, lokale televisies
   • Niet van toepassing op: 'entreprises de formation par le travail', 'organismes d'insertion socioprofessionnelle', 'centres régionaux d'intégration des populations d'origine étrangère', missions régionales pour l'emploi'; 'centres de formation et/ou de réadaptation professionnelles agréés par l'Agence wallonne de l'intégration professionnelle des personnes handicapées - AWIPH'
   • Datum ondertekening: 10/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2006
   • Registratiedatum: 27/06/2006
   • Registratienummer: 80205
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/05/2007
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • haard- en standplaatstoelage (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: organismen voor socio-professionele invoegorganismen zoals bepaald en erkend via het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27/04/1995; socioprofessionele invoegorganismen die een partnershipovereenkomst hebben met de BGDA zoals bepaald door de besluiten van de executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 27/06/91
   • Datum ondertekening: 10/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 04/04/2006
   • Registratiedatum: 13/04/2006
   • Registratienummer: 79442
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/06/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • syndicale premie (PDF, 170 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
   • Toepassingsgebied: zoals beschreven in artikel 1
   • Datum ondertekening: 10/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79392
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2006
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
 • 329.03 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES

  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021-2022 op 59 jaar voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (PDF, 220 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Toepassingsgebied: federale et bicommunautaire socio-culturele organisaties die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 23/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152802
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/10/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 op 59 jaar voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (PDF, 218 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Toepassingsgebied: federale et bicommunautaire socio-culturele organisaties die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 23/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152801
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/10/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - lang loopbaan (PDF, 272 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Toepassingsgebied: werkgevers voor de federale en bicommunautaire socioculturele organisaties die die ingeschreven zijn bij de RSZ op de Franse taalrol
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2017
   • Registratiedatum: 27/09/2017
   • Registratienummer: 141613
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/10/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2018
   • Tekst verbeterd op: 31/10/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • vorming (PDF, 301 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 30/06/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123045
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/04/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 196 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 04/07/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2013
   • Registratiedatum: 22/07/2013
   • Registratienummer: 116255
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 04/07/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104962
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 178 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 22/09/2010
   • Registratiedatum: 27/09/2010
   • Registratienummer: 101769
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 30/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/06/2010
   • Onderwerp: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 122 KB)
   • Nummer paritair comité: 329.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81576
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens