NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 337 - AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR

  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen : bijdrage en wijze van inning (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en elke onderneming die op datum van de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst reeds over en CAO betreffende devorming van risicogroepen beschikt; zie artikel 1, §§ 2 en 3
   • Datum ondertekening: 06/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2018
   • Registratiedatum: 22/11/2018
   • Registratienummer: 149045
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/04/2019
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid ten gunste van de risicogroepen (PDF, 103 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: mutualiteiten, vrije universiteiten, persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget; elke onderneming die op datum van inwerkingtreding van onderhavige cao reeds over een cao betreffende de vorming van risicogroepen beschikt
   • Datum ondertekening: 07/11/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2017
   • Registratiedatum: 24/11/2017
   • Registratienummer: 142864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindeloopbaan - afwijkend stelsel (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de vrije universiteiten (zie artikel 1, §§2 en 3)
   • Datum ondertekening: 02/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 10/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139315
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en elke onderneming die op datum van inwerkingtreding van onderhavige cao reeds en cao over de risicogroepen beschikt
   • Datum ondertekening: 07/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 08/03/2017
   • Registratiedatum: 27/03/2017
   • Registratienummer: 138558
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/04/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van het Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit en vaststelling van zijn statuten (PDF, 106 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en elke onderneming die op datum van de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst reeds over en CAO betreffende de vorming van risicogroepen beschikt; onder vrije universiteiten wordt verstaan : vrije universitaire instellingen
   • Datum ondertekening: 06/12/2016
   • Einde geldigheidsduur: 06/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136889
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - definitie (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en ondernemingen die op datum van de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst reeds over en CAO betreffende devorming van risicogroepen beschikt; zie artikel 1, §§ 2 en 3
   • Datum ondertekening: 06/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136888
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de vrije universiteiten; zie artikel 1, § 2, 3
   • Datum ondertekening: 06/12/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136887
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tijdskrediet - algemeen stelsel (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de vrije universiteiten; zie artikel 1, § 2, 3
   • Datum ondertekening: 06/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136886
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • koppeling van de bezoldigingen aan de afgevlakte gezondheidsindex (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 337
   • Benaming paritair comité: AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget; zie artikel 1, §§ 2 en 3
   • Datum ondertekening: 06/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136885
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2017
   • Tekst verbeterd op: 21/02/2017
   • Onderwerp: LONEN

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens