NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 139 - PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

  • loonnorm 2017-2018 (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: de ondernemingen actief in de sleepvaart op binnenwateren
   • Datum ondertekening: 28/02/2018
   • Neerleggingsdatum: 01/03/2018
   • Registratiedatum: 08/03/2018
   • Registratienummer: 145190
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • invulling van de loonnorm 2017-2018 (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen gekend onder RSZ-kengetal 021 en die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen
   • Datum ondertekening: 14/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144454
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • risicogroepen (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 14/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2017
   • Registratiedatum: 27/10/2017
   • Registratienummer: 142318
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
  • tijdskrediet en landingsbanen (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 14/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2017
   • Registratiedatum: 27/10/2017
   • Registratienummer: 142309
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/05/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • innovatie (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2017
   • Registratiedatum: 10/08/2017
   • Registratienummer: 140962
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2017
   • Registratiedatum: 10/08/2017
   • Registratienummer: 140961
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/02/2018
   • Tekst verbeterd op: 18/09/2017
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • lonen, vergoedingen, arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aanhet indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werkenemers die ressorteren onder de cao van 29/04/2014, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden (nr. 122619/CO/139), in hjet bijzonder de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en de varende werknemers (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 29/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2017
   • Registratiedatum: 10/08/2017
   • Registratienummer: 140960
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2018
   • Onderwerp: LOON, FLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden havensleepdiensten (PDF, 359 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: de varende werknemers van de ondernemingen die actief zijn in de sleepvaart op binnenwateren
   • Datum ondertekening: 18/02/2016
   • Neerleggingsdatum: 04/03/2016
   • Registratiedatum: 04/05/2017
   • Registratienummer: 139001
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2017
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, AANVULLENDE PENSIOENEN, FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, WERKKLEDIJ, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, WERKZEKERHEID, VERLOFDAGEN, ONKOSTENVERGOEDING, NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: de werkgevers die op 01.01.2017 op het niveau van hun onderneming eengelijkwaardig of beter pensioenstelsel hebben; de werkgevers van een subsector, die via een algemeen bindend verklaarde cao van PC 139 een gelijkwaardig of beter pensioenstelsel vastlegt
   • Datum ondertekening: 08/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • wijziging van de statuten van een het Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 08/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2016
   • Registratiedatum: 09/01/2017
   • Registratienummer: 136863
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Tekst verbeterd op: 21/02/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • syndicale premie (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136293
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/09/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: de sleepdiensten
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), EINDEJAARSPREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 324 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: de werkgevers die op 01.01.2017 op het niveau van hun onderneming een gelijkwaardig of beter pensioenstelsel hebben; de werkgevers van een subsector, die via een algemeen bindend verklaarde cao van PC 139 een gelijkwaardig of beter pensioenstelsel vastlegt
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136289
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Tekst verbeterd op: 08/02/2017
  • vaststelling van de werkgeversbijdragen voor administratiekosten (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • betaling werkgeversbijdragen aan het 'Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart' (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • arbeidsduur (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 10/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/06/2017
   • Tekst verbeterd op: 08/02/2017
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (35 jaar)
   • Datum ondertekening: 22/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127825
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2015
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 22/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127824
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/08/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 12/04/2016
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden - havensleepvaart (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: varende werknemers van de ondernemingen voor wat hun sleepvaartactiviteit op binnenwateren betreft
   • Datum ondertekening: 12/02/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126612
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 12/02/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2015
   • Registratiedatum: 31/03/2015
   • Registratienummer: 126225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • innovatie (PDF, 166 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 11/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2014
   • Registratiedatum: 23/01/2015
   • Registratienummer: 124993
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 275 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: met ingang van 29 juni 2017 zie art. 2 van de cAO van 29 april 2004
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 29/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/02/2015
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, OVERUREN, JONGE WERKNEMERS, EINDEJAARSPREMIE, VERVOERSKOSTEN, ONKOSTENVERGOEDING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen en bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: huidige en gewezen werknemers
   • Datum ondertekening: 06/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2013
   • Registratiedatum: 25/07/2013
   • Registratienummer: 116326
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/05/2014
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 307 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit
   • Datum ondertekening: 06/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2013
   • Registratiedatum: 25/07/2013
   • Registratienummer: 116325
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 345 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: sleepdienstondernemingen
   • Datum ondertekening: 13/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113011
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkgeversbijdragen voor administratiekosten (PDF, 281 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 13/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113010
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 254 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: werknemers en werkgevers die toegetreden zijn tot de cao van 3/10/2012 (112180/CO/139)
   • Datum ondertekening: 13/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2013
   • Registratiedatum: 17/01/2013
   • Registratienummer: 112906
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2013
   • Onderwerp: OVERUREN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - lange loopbaan (PDF, 445 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 26/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112571
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • arbeidsduur (PDF, 272 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 26/11/2012
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112570
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • oprichting van een vormingscomité 'risicogroepen en bijkomende vormingsinspanningen' (PDF, 280 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: huidige en vroegere werknemers
   • Datum ondertekening: 03/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112181
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • regime van systeemvaart (PDF, 884 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat hun sleepdienstactiviteit betreft
   • Datum ondertekening: 03/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112180
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 169 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 13/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108942
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2013
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • brugpensioen op 58 jaar - lange loopbaan (PDF, 148 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 13/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108941
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2013
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • sectoraal akkoord 2011-2012 (PDF, 171 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: URS BELGIË nv te Antwerpen
   • Datum ondertekening: 13/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108940
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2013
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, VORMING EN OPLEIDING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen en bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 323 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104853
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2012
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij (PDF, 190 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de haven die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104852
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2012
   • Onderwerp: WERKKLEDIJ
  • brugpensioen op 58 jaar - lange loopbaan (PDF, 241 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 08/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102865
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • bijkomende werkloosheidsuitkeringen (PDF, 209 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 01/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 03/06/2010
   • Registratiedatum: 22/06/2010
   • Registratienummer: 99923
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst van het varend personeel (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 19/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2009
   • Registratiedatum: 15/12/2009
   • Registratienummer: 96487
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2010
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 24/09/2009
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2009
   • Registratiedatum: 19/11/2009
   • Registratienummer: 95880
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • opheffing van 9 arbeidsovereenkomsten (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 24/09/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 04/11/2009
   • Registratienummer: 95485
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, EINDEJAARSPREMIE
  • oprichting van een vormingscomité (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 30/04/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92246
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/12/2009
   • Onderwerp: PREMIES, VORMING EN OPLEIDING
  • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 260 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit
   • Datum ondertekening: 30/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92245
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/04/2010
   • Tekst verbeterd op: 11/05/2010
   • Onderwerp: LOON
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de haven die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 08/06/1972 op de havenarbeid
   • Niet van toepassing op: OSMA nv te Oostende voor wat haar activiteiten betreft in de achterhaven van Zeebrugge
   • Datum ondertekening: 30/04/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92244
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/03/2010
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, TIJDSKREDIET, FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, AFSCHEIDSPREMIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, VERLOFDAGEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die het vervoer van goederen verrichten door middel van duw- en/of continuvaart; varend personeel
   • Datum ondertekening: 30/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92243
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/12/2009
   • Onderwerp: LOON
  • sectoraal akkoord 2009-2010 (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 30/04/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92242
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, TIJDELIJKE ARBEID, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: werkliedenpersoneel en varend personeel
   • Datum ondertekening: 19/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 27/01/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90991
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2009
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: mindervalide personeel of personeel met ernstige lichamelijke problemen; loopbaan van 35 jaar
   • Datum ondertekening: 19/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 27/01/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90990
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2009
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 13 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit; artikel 11 is niet van toepassing op de ondernemingen voor de duw- en continuvaart
   • Datum ondertekening: 01/10/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/10/2008
   • Registratiedatum: 06/11/2008
   • Registratienummer: 89466
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2009
   • Onderwerp: PREMIES
  • brugpensioen op 58 jaar - zware beroepen (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: varend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2007
   • Registratiedatum: 22/01/2008
   • Registratienummer: 86437
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • brugpensioen op 56 jaar - loopbaan met nachtarbeid (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: werklieden en varend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86237
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • brugpensioen op 58 jaar - lange loopbaan (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: werklieden en varend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86236
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), TIJDSKREDIET, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 176 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: varend personeel; ondernemingen die het vervoer van goederen verrichten d.m.v. duw- en/ of continuvaart
   • Datum ondertekening: 26/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86235
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2008
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, OVERUREN, JONGE WERKNEMERS, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, VERVOERSKOSTEN, ONKOSTENVERGOEDING
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 451 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit; art. 11: ondernemingen voor de duw- en continuvaart
   • Datum ondertekening: 26/11/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86234
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2008
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, OVERUREN, JONGE WERKNEMERS, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, NACHTARBEID, VERVOERSKOSTEN
  • compenserende vergoeding (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 08/05/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2007
   • Registratiedatum: 20/12/2007
   • Registratienummer: 86121
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2008
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • sectoraal akkoord 2007-2008 (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 21/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2007
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83778
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, OVERUREN, WEEKENDWERK, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE, VERVOERSKOSTEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 109 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: varend personeel en werkgevers van de ondernemingen die het vervoer van goederen verrichten door middel van duw- en/of continuvaart
   • Datum ondertekening: 21/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2007
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83777
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, JONGE WERKNEMERS, PLOEGENARBEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 295 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit; artikel 11 is niet van toepassing op de ondernemingen voor de duw- en continuvaart
   • Datum ondertekening: 21/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2007
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83775
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, OVERUREN, JONGE WERKNEMERS, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, FUNCTIECLASSIFICATIE, NACHTARBEID, VERVOERSKOSTEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 402 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: werkgevers die een gelijkwaardig of beter pensioenstelsel hebben toekegend
   • Datum ondertekening: 22/08/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/10/2006
   • Registratiedatum: 20/10/2006
   • Registratienummer: 80980
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2007
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 06/07/2006
   • Neerleggingsdatum: 24/08/2006
   • Registratiedatum: 12/09/2006
   • Registratienummer: 80744
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/10/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/07/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 379 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: het assisteren op toegangswegen van en naar de havens die vallen onderhet toepassingsgebied van de wet van 08/06/1972 op de havenarbeid
   • Niet van toepassing op: OSMA nv te Oostende voor wat haar activiteiten betreft in de achterhaven van Zeebrugge
   • Datum ondertekening: 22/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80262
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, TIJDSKREDIET, FEESTDAGEN, PLOEGENARBEID, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, AFSCHEIDSPREMIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENITEITSPREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 127 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 24/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2005
   • Registratiedatum: 13/12/2005
   • Registratienummer: 77655
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/02/2007
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • protocolakkoord 2005-2006 (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 22/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2005
   • Registratiedatum: 01/08/2005
   • Registratienummer: 75896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Onderwerp: LOON
  • oprichting van een vormingscomité en risicogroepen (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 22/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2005
   • Registratiedatum: 01/08/2005
   • Registratienummer: 75895
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2006
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • carensdag en opzeggingstermijnen (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 22/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75807
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2006
   • Onderwerp: EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, OPZEGGINGSTERMIJN
  • brugpensioen (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 14/04/2004
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/04/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71232
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • programmatieakkoord (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 23/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2003
   • Registratiedatum: 24/02/2004
   • Registratienummer: 70004
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST, LOON, CARENSDAG, VORMING EN OPLEIDING, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE, OPZEGGINGSTERMIJN
  • brugpensioen - aanvullende vergoeding (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 13/03/2003
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/03/2003
   • Registratiedatum: 03/02/2004
   • Registratienummer: 69662
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/02/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tijdskrediet (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 23/04/2003
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2003
   • Registratiedatum: 03/10/2003
   • Registratienummer: 67900
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET
  • arbeidsduur (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die zich bezighouden met sleepdienstactiviteiten
   • Datum ondertekening: 23/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2003
   • Registratiedatum: 23/09/2003
   • Registratienummer: 67605
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • oprichting van een vormingscomité en risicogroepen (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 23/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2003
   • Registratiedatum: 04/09/2003
   • Registratienummer: 67349
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/09/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • syndicale premie (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: huidige en gewezen werknemers
   • Datum ondertekening: 23/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2003
   • Registratiedatum: 04/09/2003
   • Registratienummer: 67348
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/09/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • carensdag en duur van de opzegtermijn (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: arbeidsovereenkomsten voor tewerkstelling op binenschepen (wet van 1936)
   • Datum ondertekening: 23/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2003
   • Registratiedatum: 04/09/2003
   • Registratienummer: 67347
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/09/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST, CARENSDAG, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, OPZEGGINGSTERMIJN
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 251 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/11/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 23/01/2003
   • Registratienummer: 65122
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • eindejaarspremie (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen met als activiteit sleepdiensten
   • Datum ondertekening: 29/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65023
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), EINDEJAARSPREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bijkomend pensioen (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65022
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • administratiekosten (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65021
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • vakbondspremie (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65019
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • werkgelegenheidsclausule in toepassing van sociale lastenvermindering toegekend aan ondernemingen met zeesleepactiviteit (PDF, 140 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen met als activiteit zeesleepdiensten
   • Datum ondertekening: 29/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 22/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65018
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2004
   • Onderwerp: AFWIJKINGSMOGELIJHEID VAN SECTORALE REGELING OP ONDERNEMINGSVLAK, WERKZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 104 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die het vervoer van goederen verrichten d.m.v. duw- en/ of continuvaart; varend personeel
   • Datum ondertekening: 06/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63342
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: LOON
  • vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 351 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit; voor het artikel 11: ondernemingen voor de duw- en continuvaart
   • Datum ondertekening: 06/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63341
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, OVERUREN, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, VERVOERSKOSTEN
  • arbeidsduur (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die zich bezighouden met sleepdienstactiviteiten
   • Datum ondertekening: 06/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63340
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 312 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen met als activiteit sleepdiensten
   • Datum ondertekening: 06/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 22/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63339
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, TIJDSKREDIET, AANVULLENDE PENSIOENEN, FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, AFSCHEIDSPREMIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF
  • tewerkstellingsmaatregelen (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die zich bezighouden met het slepen, duwen of voorttrekken van zeeschepen op de binnenwateren
   • Datum ondertekening: 24/04/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63280
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE, TEWERKSTELLINGSCEL, SOCIAAL FONDS ANDER DAN FBZ, OUDERE WERKNEMERS
  • aanvullende vergoeding - brugpensioen (PDF, 129 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 24/04/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63279
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • Invoering van een stelsel van tijdskrediet (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 29/01/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2002
   • Registratiedatum: 28/02/2002
   • Registratienummer: 61314
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • oprichting van een vormingscomité en risicogroepen (PDF, 81 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 05/06/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 05/06/2001
   • Registratiedatum: 31/07/2001
   • Registratienummer: 58209
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/12/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Tekst verbeterd op: 02/09/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • Administratiekosten (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 05/06/2001
   • Neerleggingsdatum: 05/06/2001
   • Registratiedatum: 31/07/2001
   • Registratienummer: 58204
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2003
   • Tekst verbeterd op: 02/09/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • sectoraal akkoord 2001-2002 (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die zich bezighouden met het slepen van zeeschepen op debinnenwateren
   • Datum ondertekening: 05/06/2001
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 05/06/2001
   • Registratiedatum: 31/07/2001
   • Registratienummer: 58203
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/06/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2002
   • Onderwerp: LOON, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstellingsmaatregelen (PDF, 220 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die zich bezighouden met het slepen van zeeschepen op debinnenwateren
   • Datum ondertekening: 05/06/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 05/06/2001
   • Registratiedatum: 31/07/2001
   • Registratienummer: 58202
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: AANWERVING, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • aanvullende vergoeding bij brugpensioen (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 17/01/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/01/2001
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56418
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/07/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2002
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • een werkgelegenheidsclausule in toepassing met de sociale lastenver- mindering toegekend aan de ondernemingen met een sleepactiviteit (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen met als activiteit zeesleepdiensten, die beschikken overeen zeebrief (Europese richtsnoer) en die in aanmerking komen voor de vermindering van de sociale lasten (wet 24.12.99)
   • Datum ondertekening: 03/03/2000
   • Einde geldigheidsduur: 22/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 09/03/2000
   • Registratiedatum: 20/07/2000
   • Registratienummer: 55353
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2002
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 314 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Toepassingsgebied: ondernemingen met als activiteit sleepdiensten
   • Datum ondertekening: 24/11/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 25/11/1999
   • Registratiedatum: 28/01/2000
   • Registratienummer: 53752
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2002
   • Onderwerp: LOON, ARBEIDSDUUR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, AANVULLENDE PENSIOENEN, FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, AFSCHEIDSPREMIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, SOCIALE VREDE
  • aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (PDF, 164 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 23/06/1999
   • Registratiedatum: 26/07/1999
   • Registratienummer: 51613
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Onderwerp: LOON, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, COLLECTIEF ONTSLAG
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 265 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 23/06/1999
   • Registratiedatum: 26/07/1999
   • Registratienummer: 51612
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/11/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/12/2001
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • oprichting van een vormingscomité en risicogroepen (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 23/06/1999
   • Registratiedatum: 26/07/1999
   • Registratienummer: 51611
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/04/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • vorming en tewerkstelling voor 1999-2000 (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Niet van toepassing op: ondernemingen die zich bezighouden met het slepen, duwen of voortrekken van zeeschepen op de binnenwateren
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 23/06/1999
   • Registratiedatum: 13/07/1999
   • Registratienummer: 51429
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Onderwerp: AANWERVING, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • protokol akkoord 1999-2000 (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 139
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 23/06/1999
   • Registratiedatum: 13/07/1999
   • Registratienummer: 51428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/11/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/12/2001
   • Onderwerp: LOON, ARBEIDSDUUR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites