NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 140 - PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

  • invoering van een sectoraal outplacement (PDF, 259 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152410
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • invoering van een overlegprocedure bij de wijziging van chauffeursdiensten (PDF, 304 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)
   • Datum ondertekening: 20/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152409
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
  • slaapplaats voor de chauffeurs die pendelreizen verzorgen (PDF, 135 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: werklieden die aan de uitvoering van ongeregeld vervoer zijn toegewezen van de ondernemingen voor autobussen en autocars (zie artikel 1, §2)
   • Datum ondertekening: 20/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152408
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personeel tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid; personeel tewerkgesteld met een overeenkomst gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma
   • Datum ondertekening: 16/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/05/2019
   • Registratiedatum: 12/06/2019
   • Registratienummer: 152026
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 01/08/2019
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (PDF, 473 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Niet van toepassing op: taxivervoer en geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/03/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/03/2019
   • Registratiedatum: 01/04/2019
   • Registratienummer: 151198
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/04/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/07/2019
   • Tekst verbeterd op: 09/04/2019
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • voortgezette opleiding van de werknemers - financiële tussenkomst SFAL (PDF, 351 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens; werknemers aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het PC voor de petroleumnijverheid en -handel, het PC voor de schoonmaak, het PC voor de handel in brandstoffen, het PC voor het hotelbedrijf of het PC voor de handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren; leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035 / leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone 'type leercontract'
   • Datum ondertekening: 17/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150608
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen (PDF, 193 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens; werknemers aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Datum ondertekening: 17/01/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150607
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2019
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds Afhandeling op Luchthavens (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Paritair Subcomité voor grondafhandeling op luchthavens; werkgevers aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het PC voor de petroleumnijverheid en -handel, het PC voor de schoonmaak, het PC voor de handel in brandstoffen, het PC voor het hotelbedrijf of het PC voor de handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone 'type leercontract'
   • Datum ondertekening: 17/01/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150606
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2019
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer (PDF, 169 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150121
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer (PDF, 213 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: de werkgevers van de subsector van het gemeenschappelijk personenvervoer over de weg en waarvan de activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de VVM en de SRWT
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150120
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen (PDF, 139 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150119
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie aan het garagepersoneel (PDF, 346 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150118
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150117
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2019
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, RISICOGROEPEN
  • risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden (PDF, 571 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150116
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vorming - wijziging van cao's 27.06.2018 en 20.09.2018 (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: PSC voor de verhuizing
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150115
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2019
   • Onderwerp: TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • syndicaal verlof (PDF, 181 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: het vervoer met autobussen en autocars, met uitzondering van de stadsautobussen
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150114
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2019
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • tussenkomst in de kosten van aflevering van het rijbewijs en in de kosten van de geneeskundige schifting (PDF, 184 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: vervoer met autobussen en autocars, met uitzondering van de stadsautobussen
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2018
   • Registratiedatum: 21/01/2019
   • Registratienummer: 150113
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2019
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren goederenvervoerten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden (PDF, 6,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: de werkgevers en hun werknemers die vallen onder het ressort van het PSC 140.03; arbeiders en arbeidsters aangegeven in RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: - de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 035; - de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone 'type leercontract'.
   • Datum ondertekening: 22/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149433
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2019
  • opleiding (PDF, 775 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: de ondernemingen die behoren tot het PSC voor de verhuizingen
   • Datum ondertekening: 20/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147882
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2019
   • Onderwerp: AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van de arbeiders (PDF, 282 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: de ondernemingen die behoren tot het PSC voor de verhuizingen
   • Datum ondertekening: 20/09/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147881
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • maatregelen ten aanzien van de risicogroepen (PDF, 244 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: paritair subcomité voor de verhuizingen
   • Datum ondertekening: 20/09/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147880
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2019
   • Tekst verbeterd op: 15/10/2018
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst Sociaal Fonds in de kosten voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid D(E) (PDF, 238 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147879
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • barema's en formule indexering (PDF, 397 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de grondafhandeling op luchthavens; werknemers aangegeven in RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: - leerlingen met RSZ-categorie 283 en werknemerskengetal 035; - de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontact zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone 'type leercontract'
   • Datum ondertekening: 20/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2019
   • Tekst verbeterd op: 15/10/2018
   • Onderwerp: LONEN
  • opleiding (PDF, 760 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146831
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2019
   • Onderwerp: TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van het model van sectoraal arbeidsreglement (PDF, 579 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 27/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/07/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146652
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2018
   • Tekst verbeterd op: 09/08/2018
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG
  • slaapplaats voor de chauffeurs die pendelreizen verzorgen (PDF, 133 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van ongeregeld vervoer, eveneens verstaan internationale geregelde diensten over een lange afstand
   • Datum ondertekening: 27/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 03/07/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146651
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/11/2018
  • sectoraal pensioenstelsel (PDF, 6,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 083 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 17/05/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/06/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146632
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2018
   • Tekst verbeterd op: 03/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • voortgezette opleiding - financiële tussenkomst SFAL (PDF, 310 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 MET werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 15/03/2018
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 16/03/2018
   • Registratiedatum: 29/03/2018
   • Registratienummer: 145674
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/10/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel (PDF, 520 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 18/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2018
   • Registratiedatum: 08/03/2018
   • Registratienummer: 145191
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2018
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • financiering van het Fonds voor bestaanszekerheid P2P Taxi (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; personeel aangegeven in de RSZ categorie 068
   • Datum ondertekening: 18/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2018
   • Registratiedatum: 06/03/2018
   • Registratienummer: 145044
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • koppeling van de bezoldigingen en vergoedingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ - categorie 083
   • Datum ondertekening: 18/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2018
   • Registratiedatum: 06/03/2018
   • Registratienummer: 145042
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2018
   • Tekst verbeterd op: 09/08/2018
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 'Fonds Tweede Pijler Taxi' en vaststelling van zijn statuten (PDF, 459 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; personeel aangegeven in de RSZ categorie 068
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144856
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • professionele vorming (PDF, 201 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (maximum 9 plaatsen, chauffeur inbegrepen), met uitzondering van taxivervoer en het geregeld vervoer; personeel aangegeven in de RSZ categorie 068
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144855
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • voortgezette opleiding (PDF, 738 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 148 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144853
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 180 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144852
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 360 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144851
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: werkgevers van de subsector gemeenschappelijk personenvervoer over de weg die geregeld vervoer verzekeren in opdracht van de VVM en SRWT en hun rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144850
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar of op 62 jaar na 40 jaar beroepsverleden (62 jaar / 34 jaar voor het vrouwelijk personeel) (PDF, 384 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144849
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • landingsbanen (PDF, 202 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144848
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • voortgezette opleiding (PDF, 237 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144847
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/09/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2018
   • Tekst verbeterd op: 02/08/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • jaarlijkse premie ook genoemd 'legitimatiekaart' (PDF, 199 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2017
   • Registratiedatum: 02/03/2018
   • Registratienummer: 144846
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tijdskrediet (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor de grondafhandeling op luchthavens; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 19/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2017
   • Registratiedatum: 21/12/2017
   • Registratienummer: 143444
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/08/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar, op 59 jaar of op 60 jaar (PDF, 521 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/11/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2017
   • Registratiedatum: 15/12/2017
   • Registratienummer: 143330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2018
   • Tekst verbeterd op: 19/03/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet en landingsbanen (PDF, 580 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/11/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2017
   • Registratiedatum: 15/12/2017
   • Registratienummer: 143329
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/10/2018
   • Tekst verbeterd op: 10/08/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • medisch plan (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten; personeel aangegeven in de DmfA in de RSZ-categorie 084 en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030, 050, 053 en 060
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DmfA met werknemerscode 840; personeel aangegeven in de DmfA met werknemerscode 024, 035, 027; leerlingen ? werknemersgetal 035 en leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 16/11/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2017
   • Registratiedatum: 15/12/2017
   • Registratienummer: 143328
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/10/2018
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdskrediet, landingsbanen en uitbreiding van het tijdskrediet met motief (PDF, 584 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxi?s ondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; personeel aangegeven in de RSZ categorie 068
   • Datum ondertekening: 19/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143005
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 19/03/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • koppeling van de bezoldigingen en vergoedingen aan de index (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel behorend tot het paritair subcomite voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden; personen aangegeven in de RSZ categorie 083
   • Datum ondertekening: 19/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143004
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/07/2018
   • Onderwerp: LONEN
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de wettelijke examens (PDF, 517 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ndernemingen voor goederingvervoer te land voor rekening van de derden; ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ categorie 083
   • Datum ondertekening: 19/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143003
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/08/2018
   • Tekst verbeterd op: 18/04/2018
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • slaapplaats voor de chauffeurs die pendelreizen verzorgen (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten
   • Datum ondertekening: 19/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143002
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2018
  • lonen van het garagepersoneel (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: werkgevers die een taxionderneming of een dienst uitbaten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en hun werknemers
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142421
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/02/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/03/2018
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • minimumlonen (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs tewerkgesteld in de taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142420
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2018
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142419
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2018
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • geschenkcheques (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142418
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • gewaarborgd gemiddeld minimum inkomen (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen en hun chauffeurs
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142417
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/02/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2018
   • Onderwerp: LONEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de grondafhandeling op luchthavens; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141954
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullend pensioen (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de grondafhandeling op luchthavens; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141953
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2018
   • Tekst verbeterd op: 10/11/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • landingsbanen (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de grondafhandeling op luchthavens; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141952
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • Medisch plan (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten; personeel aangegeven in de DmfA in de RSZ-categorie 084 en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030, 050, 053 en 060.
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DmfA met werknemerscode 840; personeel aangegeven in de DmfA met werknemerscode 024, 035, 027; leerlingen ? werknemersgetal 035 en leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 25/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141951
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • permanente vorming (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 25/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 25/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141949
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • aanpassing van de uurlonen (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 25/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141948
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2018
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • sociale programmatie (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de VVM-exploitanten (geregeld vervoer in opdracht van de VVM)
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141947
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2018
   • Onderwerp: LONEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Datum ondertekening: 21/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/09/2017
   • Registratiedatum: 13/10/2017
   • Registratienummer: 141946
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/02/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/03/2018
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 15/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2017
   • Registratiedatum: 18/09/2017
   • Registratienummer: 141327
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeldvervoer
   • Datum ondertekening: 15/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2017
   • Registratiedatum: 18/09/2017
   • Registratienummer: 141326
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van geregeldvervoer
   • Datum ondertekening: 15/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2017
   • Registratiedatum: 18/09/2017
   • Registratienummer: 141325
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld personenvervoer
   • Datum ondertekening: 15/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2017
   • Registratiedatum: 18/09/2017
   • Registratienummer: 141324
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/02/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/03/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag (PDF, 944 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027; subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2017
   • Registratiedatum: 18/09/2017
   • Registratienummer: 141305
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2018
   • Tekst verbeterd op: 19/01/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • aanpassing van de reële brutolonen, de baremalonen en de anciënniteitstoeslag in het PSC 140.03 (PDF, 134 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: werkgevers en hun werknemers die vallen onder PSC 140.03
   • Datum ondertekening: 15/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2017
   • Registratiedatum: 11/07/2017
   • Registratienummer: 140254
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2018
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; personen aangegeven in de RSZ categorie 068
   • Datum ondertekening: 15/12/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2016
   • Registratiedatum: 06/03/2017
   • Registratienummer: 138211
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • toekenning ecocheques (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen en chauffeurs aangegeven in de RSZ-categorie 068 ofdiensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 19/01/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2017
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2017
   • Registratiedatum: 06/03/2017
   • Registratienummer: 138210
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2017
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • voortgezette opleiding (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen voor goederingvervoer te land voor rekening van de derden; ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden; personen aangegeven in de RSZ categorie 083
   • Datum ondertekening: 15/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2016
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138109
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/10/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen voor goederingvervoer; ondernemingen voor de goederenbehandeling te land voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 17/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2016
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138108
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2017
   • Tekst verbeterd op: 22/03/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/10/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2016
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138107
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2017
  • voortgezette opleiding (PDF, 128 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden; werklieden en werksters aangegeven in de RSZ-categorie 083
   • Datum ondertekening: 20/10/2016
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2016
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138106
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden; subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2016
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138105
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/12/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2016
   • Registratiedatum: 17/01/2017
   • Registratienummer: 137225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 09/02/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen voor goederingvervoer te land voor rekening van de derden; ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 083 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 15/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2016
   • Registratiedatum: 17/01/2017
   • Registratienummer: 137207
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 17/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136310
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • permanente vorming (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 17/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136309
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/06/2017
   • Onderwerp: AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 17/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136308
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2017
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • permanente vorming (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/05/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 27/05/2016
   • Registratiedatum: 23/09/2016
   • Registratienummer: 135004
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2017
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van hun werkliedenpersoneel (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/05/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 27/05/2016
   • Registratiedatum: 23/09/2016
   • Registratienummer: 135003
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/06/2017
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • toekenning ecocheques (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen en chauffeurs aangegeven in de RSZ-categorie 068 of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 21/04/2016
   • Einde geldigheidsduur: 21/04/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/04/2016
   • Registratiedatum: 24/08/2016
   • Registratienummer: 134548
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • geschenkcheques (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 068 van taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 18/02/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2016
   • Registratiedatum: 06/06/2016
   • Registratienummer: 133120
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/10/2017
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • gewaarborgd gemiddeld minimum inkomen (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chaufferus van taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/02/2016
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2016
   • Registratiedatum: 06/06/2016
   • Registratienummer: 133119
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2017
   • Onderwerp: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • ARAB-vergoeding (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/02/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2016
   • Registratiedatum: 06/06/2016
   • Registratienummer: 133118
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/01/2017
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • ARAB-vergoeding (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chaufferus van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 18/02/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2016
   • Registratiedatum: 06/06/2016
   • Registratienummer: 133117
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/02/2017
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • aanpassing van de uurlonen (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2016
   • Registratiedatum: 07/04/2016
   • Registratienummer: 132643
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/05/2017
   • Tekst verbeterd op: 06/09/2016
   • Onderwerp: LONEN
  • bijdragepercentage voor de financiering van een aanvullend pensioen (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2016
   • Registratiedatum: 06/04/2016
   • Registratienummer: 132528
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectoraal medisch plan (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2016
   • Registratiedatum: 06/04/2016
   • Registratienummer: 132527
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2017
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • bijdragen, toelagen en tegemoetkomingen voor de werknemers en werkgeversbijdragen aan het sociaal fonds (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2016
   • Registratiedatum: 06/04/2016
   • Registratienummer: 132526
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2017
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • toekenning van geschenkcheques (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxi's ondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 068
   • Datum ondertekening: 19/11/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 25/03/2016
   • Registratienummer: 132334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2017
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • sectoraal pensioenstelsel van toepassing op werkgevers en werknemers van het Paritair Subcomité 140.03 (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: werkgevers die behoren tot de RSZ-categorie 083 en personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 083 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven met werknemersgetal 015, type leercontract
   • Datum ondertekening: 17/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 17/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2015
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132227
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Tekst verbeterd op: 04/08/2016
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van het geregeld vervoer die werken in opdracht van de VVM of van de SRWT; ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer (zie artikel 1, §§ 4 en 5)
   • Datum ondertekening: 17/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2015
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132226
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (PDF, 130 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027 van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden (zie artikel 1, § 2); personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027 van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 17/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2015
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • voortgezette opleiding (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden (zie artikel 1, § 2); subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 17/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2015
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132224
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opheffing van de CAO van 4 mei 2009 betreffende de loon-en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht(92138/CO/140) (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten en hun werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 17/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2015
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132222
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2017
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • syndicale premie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027 van de subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: leerlingen van de subsector, aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035; leerlingen van de subssector met werknemersgetal 035 en leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 19/11/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131218
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2017
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 19/11/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131217
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • ARAB- en verblijfsvergoedingen (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; rijdend personeel van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 4, § 4
   • Datum ondertekening: 19/11/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131216
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • bijdragen aan het Sociaal Fonds (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/11/2015
   • Registratiedatum: 08/12/2015
   • Registratienummer: 130428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2017
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 17/09/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2015
   • Registratiedatum: 08/10/2015
   • Registratienummer: 129706
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 23/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2015
   • Registratiedatum: 30/07/2015
   • Registratienummer: 128382
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/12/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2016
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 of 62 jaar (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Datum ondertekening: 23/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2015
   • Registratiedatum: 30/07/2015
   • Registratienummer: 128381
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • functieclassificatie (PDF, 148 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van mailhousing en prepostaal verwerken van mailings voor rekening van derden die ressorteren onder de subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 22/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2015
   • Registratiedatum: 11/06/2015
   • Registratienummer: 127403
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/12/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2016
   • Tekst verbeterd op: 16/09/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • sociaal begeleidingsplan geregeld vervoer voor rekening van VVM-De Lijn (PDF, 306 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die geregeld vervoer verzekeren in opdracht van de VVM, alsook op hun rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 19/03/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/02/2017
   • Neerleggingsdatum: 20/04/2015
   • Registratiedatum: 19/05/2015
   • Registratienummer: 126906
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/10/2015
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, AANWERVING, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG
  • type arbeidsreglement (PDF, 2,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126651
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 22/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126613
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2015
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 13/03/2015
   • Registratienummer: 125905
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/01/2016
   • Onderwerp: LONEN
  • eindejaarspremie (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormenvan geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 13/03/2015
   • Registratienummer: 125904
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/10/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125641
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • permanente vorming (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125640
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125639
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2015
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125638
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125637
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125636
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • permanente vorming (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125635
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027 van de ondernemingen van de grondafhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie: artikel 1, §3 a) en b)
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125628
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027 van de ondernemingen van de grondafhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie: artikel 1, §3 a)en b)
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125627
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • waarborg van een minimum gemiddeld inkomen (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van de taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/03/2016
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125626
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2015
   • Onderwerp: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 068 van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), SYNDICALE VORMING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 068 van de taxiondernemingen ende diensten voor de vehuur van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125624
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • sociale voordelen die worden toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 068 van de taxiondernemingenen de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125623
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2015
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 068 van de taxiondernemingenen de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125622
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 165 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125621
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 17/07/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • procedure inzake het onderhoud van de functieclassificatie en beroepsprocedure (PDF, 157 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel ressorterend onder het RSZ-nummer 083 van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden,
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125620
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 17/07/2015
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, WERKING PARITAIR COMITÉ
  • schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting (PDF, 103 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; rijdend personeel van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 133 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027 van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; personeel in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027 van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125618
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2016
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • voortgezette opleiding (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125617
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de wettelijke examens (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125616
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125615
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • innovatie (PDF, 181 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Datum ondertekening: 20/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 23/01/2015
   • Registratienummer: 124994
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • waarborg van een minimum gemiddeld inkomen (PDF, 463 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 20/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123064
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • voordelen toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 875 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123063
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • toekenning van geschenkcheques (PDF, 272 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxibedrijven en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123062
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • tijdskrediet, landingsbanen en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxibedrijven en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123061
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 28/04/2015
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tijdskrediet, landingsbanen en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123060
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 28/04/2015
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 470 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123059
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opzeggingstermijn (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de grondafhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie: art. 1, §3 b); leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123058
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • wijziging van de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 554 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123057
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 754 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (zie: art.1 §1)
   • Niet van toepassing op: studenten en personen met een arbeidsovereenkomst in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123056
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor het rijbewijs (PDF, 261 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123055
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2015
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • vergoeding van het rijdende personeel van de VVM-exploitanten dat vraagafhankelijk vervoer verricht (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor het gemeenschappelijk personenvervoer over de weg
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123054
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2015
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
  • sociale programmatie 2013-2014 (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het geregeld vervoer dat geregeld vervoer uitvoert voor rekening van de 'Société régionale wallonne du transport' - S.R.W.T.
   • Datum ondertekening: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123053
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2015
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tijdskrediet (PDF, 416 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de grondafhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie: art. 1, b); leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035
   • Datum ondertekening: 19/06/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2015
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie: art. 1, §3 b); leerlingen aangegeven in de RSZ categorie 283 met werknemerskengetal 035
   • Datum ondertekening: 19/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123036
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 338 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen
   • Datum ondertekening: 19/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123035
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2015
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • landingsbanen en tijdskrediet met motief (PDF, 476 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 19/06/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123034
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • functieclassificatie (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; rijdend personeel van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 19/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123033
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 28/04/2015
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, WERKING PARITAIR COMITÉ
  • afscheidspremie (PDF, 705 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 16/07/2014
   • Registratienummer: 122433
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 22/04/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122096
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2015
   • Tekst verbeterd op: 19/02/2015
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • gelijk werk, gelijk loon (PDF, 910 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 17/06/2014
   • Registratienummer: 121724
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID
  • syndicale premie (PDF, 332 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 13/03/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 17/06/2014
   • Registratienummer: 121723
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/02/2015
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • voortgezette opleiding (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 17/06/2014
   • Registratienummer: 121722
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 456 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid; personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma
   • Datum ondertekening: 13/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 14/05/2014
   • Registratienummer: 121129
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vergoeding in geval van dodelijk arbeidsongeval of overlijden op het werk (PDF, 130 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 14/05/2014
   • Registratienummer: 121128
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 19/02/2015
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • inschrijving van het punt 'toxische gassen' in het jaarlijks actieplan van de ondernemingen (PDF, 594 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 14/05/2014
   • Registratienummer: 121127
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 343 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120898
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 525 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120897
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 296 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/08/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tijdskrediet (PDF, 323 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120895
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • eindejaarspremie (PDF, 390 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120894
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • barema's en koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van deconsumptieprijzen (PDF, 465 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120893
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • sectoraal akkoord 2013-2014 (PDF, 506 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens (zie artikel 1, § 3)
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2014
   • Registratiedatum: 29/04/2014
   • Registratienummer: 120892
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/01/2015
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE PREMIE, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE
  • sociaal programmatie (PDF, 347 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2014
   • Registratiedatum: 28/04/2014
   • Registratienummer: 120813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/11/2014
   • Onderwerp: ECOCHEQUES, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID
  • sociaal programmatie (PDF, 311 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2014
   • Registratiedatum: 28/04/2014
   • Registratienummer: 120812
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/11/2014
   • Onderwerp: ECOCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PDF, 595 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die bestaat in het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 13/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2014
   • Registratiedatum: 28/04/2014
   • Registratienummer: 120811
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: WINSTDEELNEMING/NIET-RECURRENT RESULTAATSGEBONDEN VOORDEEL-CAO 90
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 597 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 20/03/2014
   • Registratienummer: 120271
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/03/2015
   • Tekst verbeterd op: 07/11/2014
  • opzeggingstermijn (PDF, 297 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; zie: artikel 1, §3
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 22/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120165
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • pensioen- en solidariteitsreglement (PDF, 2,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120164
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 135 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120163
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/03/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 161 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120162
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 333 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120161
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 363 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer en het garagepersoneel dat zij tewerkstellen
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120160
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • functieclassificatie (PDF, 891 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 21/11/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2013
   • Registratiedatum: 20/12/2013
   • Registratienummer: 118578
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 19/02/2015
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • geschenkcheques (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 21/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2013
   • Registratiedatum: 20/12/2013
   • Registratienummer: 118577
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/01/2015
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • permanente vorming (PDF, 318 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 21/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2013
   • Registratiedatum: 20/12/2013
   • Registratienummer: 118576
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 21/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2013
   • Registratiedatum: 20/12/2013
   • Registratienummer: 118575
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding (PDF, 806 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083
   • Datum ondertekening: 21/11/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2013
   • Registratiedatum: 20/12/2013
   • Registratienummer: 118574
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/09/2014
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sociale programmatie (PDF, 299 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij ? VVM; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 21/11/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2013
   • Registratiedatum: 20/12/2013
   • Registratienummer: 118573
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2015
   • Onderwerp: LONEN, EENMALIGE PREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 19/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117656
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 19/02/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • schadevergoeding in geval van ontslag wegens het verlies van de medische schifting (PDF, 867 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; rijdend personeel van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 19/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117655
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de wettelijke examens (PDF, 715 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 19/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117654
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 328 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 19/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117653
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 189 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 19/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117652
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 235 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 19/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117651
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar, 58 jaar of 60 jaar (PDF, 854 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 20/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2013
   • Registratiedatum: 03/07/2013
   • Registratienummer: 115941
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/08/2014
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 958 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 8
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 115001
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2014
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • voortgezette opleiding (PDF, 977 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 115000
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding (PDF, 802 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114999
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige schifting (PDF, 868 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 4
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114998
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Tekst verbeterd op: 16/09/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • schadevergoeding wegens het verlies van het getuigschrift van medische schifting (PDF, 769 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114997
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2014
  • tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurderskaart voorde digitale tachograaf (PDF, 719 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 3, § 1
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114996
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2014
   • Tekst verbeterd op: 04/11/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de wettelijke examens (PDF, 666 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114995
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • toeslag werken op zondag en feestdagen (PDF, 358 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; zie artikel 1, § 3
   • Datum ondertekening: 18/04/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 778 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; werkliedenpersoneel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Datum ondertekening: 17/01/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113869
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID, BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 368 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid; personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma
   • Datum ondertekening: 20/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113020
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56, 58 of 60 jaar (PDF, 392 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 20/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113019
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/12/2013
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • professionele vorming (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112574
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 312 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112573
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112572
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • professionele vorming (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112441
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112440
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • sectoraal pensioenplan (PDF, 1,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de RSZ categorie 083 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015, aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone 'type leercontract'
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Neerleggingsdatum: 27/11/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112439
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 235 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112438
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 305 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112437
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 263 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112436
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 405 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 22/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112435
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • pensioenplan (PDF, 4,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de RSZ categorie 083 met werknemerskengetal 035; leerlingen onder leercontract die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 23/08/2012
   • Neerleggingsdatum: 24/08/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111207
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • voortgezette opleiding (PDF, 983 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083
   • Datum ondertekening: 23/08/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/08/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111206
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdskrediet (PDF, 361 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor de grondafhandeling op luchthavens; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035; leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 27/06/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2012
   • Registratiedatum: 03/09/2012
   • Registratienummer: 110878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/05/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sectoraal pensioenstelsel (PDF, 580 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 10/05/2012
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2012
   • Registratiedatum: 19/07/2012
   • Registratienummer: 110236
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 430 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: autoverhuurbedrijven met chauffeur, chauffeurs inbegrepen
   • Datum ondertekening: 19/04/2012
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/05/2012
   • Registratiedatum: 25/05/2012
   • Registratienummer: 109685
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/06/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2013
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loonvoorwaarden (PDF, 324 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of autoverhuurdiensten met chauffeur, het garagepersoneel inbegrepen
   • Datum ondertekening: 19/04/2012
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/05/2012
   • Registratiedatum: 25/05/2012
   • Registratienummer: 109684
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/06/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • sociaal begeleidingsplan geregeld vervoer (PDF, 599 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer (VVM-De Lijn)
   • Datum ondertekening: 19/04/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 04/05/2012
   • Registratiedatum: 25/05/2012
   • Registratienummer: 109683
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/06/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/05/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG
  • loonvoorwaarden van het garagepersoneel en vaststelling van de patronale bijdrage voor maaltijdcheques en eco-cheques (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/03/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109277
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2013
   • Onderwerp: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1 § 4
   • Datum ondertekening: 16/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting (PDF, 671 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel; subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met kengetal 015 of 027
   • Datum ondertekening: 16/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109263
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijstandscontract tijdens de professionele verplaatsingen met een bedrijfsvoertuig (PDF, 463 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; personeel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027; personen die in het kader van een stage- of op opleidingsovereenkomst naar Belgisch recht onderweg zijn met een in België ingeschreven bedrijfsvoertuig gebruikt door een in artikel 1 bedoelde werkgever
   • Datum ondertekening: 16/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109262
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • professionele vorming (PDF, 307 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108087
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • hospitalisatieverzekering (PDF, 569 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten; personeel aangegeven in de DmfA in de RSZ-categorie 084 en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030, 050, 060.
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DmfA met werknemerscode 840; personeel aangegeven in de DmfA met werknemerscode 024, 035, 027; leerleingen ? werknemersgetal 035 en leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder der het werknemersgetal 015
   • Datum ondertekening: 15/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108086
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2013
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS)
  • eindejaarspremie (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 15/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108085
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 15/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108084
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 422 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 15/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108083
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 271 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 15/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108082
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/06/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • maaltijdcheques en eco- of geschenkcheque (PDF, 310 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 035; werknemers met kengetal 015 onder leercontract vanaf 19 jaar
   • Datum ondertekening: 17/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107518
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2013
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 374 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 035; werknemers met kengetal 015 onder leercontract vanaf 19 jaar
   • Datum ondertekening: 17/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107517
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/06/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 316 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 035; werknemers met kengetal 015 onder leercontract vanaf 19 jaar
   • Datum ondertekening: 17/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107516
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tijdskrediet (PDF, 260 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 015 of 027
   • Niet van toepassing op: werknemers in de RSZ-categorie 283 met kengetal 035; werknemers met kengetal 015 onder leercontract vanaf 19 jaar
   • Datum ondertekening: 17/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107515
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2013
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • globaal akkoord 2011-2012 (PDF, 452 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 3
   • Datum ondertekening: 17/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107514
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/12/2013
   • Onderwerp: LONEN, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE
  • protocolakkoord 2009-2010 (PDF, 450 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 17/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107513
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2013
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE
  • syndicale premie (PDF, 414 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107045
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • anciënniteitpremie (PDF, 335 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107044
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2013
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • vervoer van brandstoffen (PDF, 353 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107043
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN
  • ecocheques en koopkracht (PDF, 502 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer; garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107042
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • ecocheques (PDF, 396 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel; ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de 'Société régionale wallonne du transport' - SRWT
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107041
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2013
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • loonvoorwaarden (PDF, 329 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel; ondernemingen van het geregeld vervoer die werken in opdracht van de 'Société régionale wallonne du transport' - SRWT
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107040
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • sectoraal pensioenstelsel (PDF, 330 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid; personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma; arbeiders die al een wettelijk rustpensioen ontvangen maar hun activiteiten blijven uitoefenen in het kader van de toegelaten arbeid als gepensioneerde zonder schorsing van het wettelijk rustpensioen
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107039
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vergoeding van de tijd van de verplichte permanente bijscholing (PDF, 264 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107038
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/05/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • jaarlijkse premie (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • geschenkcheques (PDF, 199 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 14/11/2011
   • Registratienummer: 106869
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2013
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • toekenning van een ARAB-vergoeding (PDF, 292 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106715
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/01/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • anciënniteitvergoeding (PDF, 317 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106714
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/04/2013
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • anciënniteittoeslag (PDF, 580 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106713
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/03/2013
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • syndicale premie (PDF, 766 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106712
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • syndicale vorming (PDF, 918 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106711
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/01/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • aanvullende uitkering wegens ziekte (PDF, 765 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106710
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2013
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • permanente vorming (PDF, 307 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106709
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/01/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 3
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106708
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 813 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 3
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 19/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106707
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 575 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106706
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106705
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectoraal pensioenstelsel (PDF, 4,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Niet van toepassing op: zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106704
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • tijdskrediet (PDF, 604 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106703
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2013
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • brugpensioen op 60, 58 of 56 jaar (PDF, 778 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106702
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/11/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/01/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 377 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106701
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106700
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106699
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • sociale programmatie 2011-2012 (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de VVM-exploitanten
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106698
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 361 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 15/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2011
   • Registratiedatum: 03/11/2011
   • Registratienummer: 106697
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/11/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2013
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 348 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105754
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • voordelen die worden toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 726 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxi-ondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104956
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement (PDF, 458 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxi-ondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen metchauffeur
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104955
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/12/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/02/2012
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 285 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104954
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/12/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/01/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • loonvoorwaarden (PDF, 460 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104953
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/12/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/01/2012
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 521 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104952
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/12/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/01/2012
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tussenkomst in de kosten voor de ADR-opleiding (PDF, 631 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104951
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • professionele vorming - tussenkomst van het Sociaal Fonds (PDF, 359 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 19/05/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2011
   • Registratiedatum: 16/06/2011
   • Registratienummer: 104452
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/03/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst van het Sociaal Fonds in de kosten voor de geneeskundige schifting (PDF, 609 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 19/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2011
   • Registratiedatum: 31/05/2011
   • Registratienummer: 104275
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2011
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PDF, 608 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van ondernemingen van geregeld vervoer die werken in opdracht van de 'Société régionale wallonne du transport' - SRWT
   • Datum ondertekening: 04/04/2011
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2011
   • Registratiedatum: 15/04/2011
   • Registratienummer: 103897
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2011
   • Onderwerp: WINSTDEELNEMING/NIET-RECURRENT RESULTAATSGEBONDEN VOORDEEL-CAO 90
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 798 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector voor de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 08/01/2010
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103820
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • toekenning maaltijdcheques (PDF, 286 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103819
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • carensdag (PDF, 228 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103818
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2011
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • tijdskrediet (PDF, 216 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103817
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 281 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103816
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 361 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103815
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • aanvullend pensioen (PDF, 197 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 27/03/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103814
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • syndicaal verlof (PDF, 214 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • tewerkstellingsbeleid (PDF, 371 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103812
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG
  • syndicale premie (PDF, 263 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103811
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • syndicale premie (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 10/11/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2010
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103810
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • ploegvergoeding (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 11/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2009
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103809
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 190 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 17/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103509
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 462 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 17/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103508
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 225 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 17/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103507
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 234 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 17/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103506
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 432 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid; zie §2, artikel 1, punten b en c
   • Datum ondertekening: 20/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103293
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2011
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • écocheques en eenmalige premie (PDF, 351 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het geregeld vervoer dat werkt in opdracht van de 'Société régionale wallonne du transport' - SRWT
   • Datum ondertekening: 20/01/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2011
   • Onderwerp: ECOCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, WINSTDEELNEMING/NIET-RECURRENT RESULTAATSGEBONDEN VOORDEEL-CAO 90
  • voordelen die worden toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 668 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102858
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2011
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • outplacement (PDF, 370 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van de sector van de taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102857
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2011
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 398 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102856
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 262 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102855
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • professionele vorming (PDF, 238 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 179 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102853
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2012
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102852
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 277 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van ondernemingen van openbare autobusdiensten die geregeld vervoer verzekeren in opdracht van de VVM en de SRWT-TEC
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102851
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/11/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/12/2012
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 349 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 02/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 16/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102850
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding en geschenkencheque (PDF, 318 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/09/2010
   • Registratiedatum: 13/12/2010
   • Registratienummer: 102592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/04/2011
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sectoraal pensioenstelsel (PDF, 2,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 10/11/2010
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102472
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 241 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 10/11/2010
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102471
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 393 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 11/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 25/11/2010
   • Registratienummer: 102415
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige schifting (PDF, 696 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102062
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/04/2011
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor de ADR-opleiding (PDF, 663 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102061
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/03/2011
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de wettelijke examens (PDF, 599 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102060
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2011
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • inschrijving van het punt 'toxische gassen' in het jaarlijks actieplan (PDF, 491 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102059
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/03/2011
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 337 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102058
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ecocheques en éénmalige bruto premie (PDF, 463 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld vervoer die werken voor rekening van de 'Société régionale wallonne du transport' - SRWT en hun rijdend personeel, toegewezen aan de uitvoering van dit geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102057
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ECOCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, WINSTDEELNEMING/NIET-RECURRENT RESULTAATSGEBONDEN VOORDEEL-CAO 90
  • hospitalisatieverzekering (PDF, 618 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 13/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/09/2010
   • Registratiedatum: 06/10/2010
   • Registratienummer: 101890
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2011
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS)
  • sociaal begeleidingsplan (PDF, 746 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken voor rekening van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM-De Lijn)
   • Datum ondertekening: 10/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 11/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99845
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2010
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • brugpensioen op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 764 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 10/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99844
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 285 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht
   • Datum ondertekening: 18/03/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2010
   • Onderwerp: LONEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 377 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99332
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst Sociaal Fonds bij verplichte permanente bijscholing (PDF, 472 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99331
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst van het Sociaal Fonds in de kosten voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid D(E) (PDF, 355 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 18/03/2010
   • Einde geldigheidsduur: 19/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/10/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 350 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer; zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98610
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 319 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die bestaan in het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de VVM en de SRWT-TEC; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98609
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97019
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van bijzondere vormen van geregeldvervoer; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97018
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die geregeld vervoer verzekeren in opdracht van de VVM en de SRWT-TEC; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97017
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2010
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • permanente vorming (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97015
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97014
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • eindejaarspremie (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer; garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97013
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • ecocheques (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer; garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97012
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2010
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • eindejaarspremie (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97011
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tijdskrediet (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97004
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • toekenning van ecocheques (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97003
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2010
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die zich inlaten met de uitbating van koeriersdiensten
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 97002
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2010
   • Onderwerp: LONEN
  • sociaal programmatie 2009 - 2010 (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die geregeld vervoer verzekeren in opdracht van de SRWT; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96991
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2010
   • Onderwerp: LONEN, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • vergoeding in geval van beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96990
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2010
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • aanvullende uitkering wegens ziekte (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96989
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2010
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • anciënniteittoeslag (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Niet van toepassing op: garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96988
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2010
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • financiële vergoeding voor nachtarbeid (PDF, 576 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96987
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2010
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • toekenning van een A.R.A.B. en verblijfsvergoedingen (PDF, 601 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96986
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2010
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • toekenning maaltijdcheques en/of ecocheques (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Niet van toepassing op: garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 15/10/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96985
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2010
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES
  • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 18/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96984
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2010
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • minimumlonen (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96983
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2010
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel van besteldiensten
   • Datum ondertekening: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96982
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2010
   • Onderwerp: LONEN
  • syndicale vorming (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96327
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/08/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • syndicale premie (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96326
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/08/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 15/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96325
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/08/2010
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96079
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • anciënnteitpremie (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 15/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96078
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • toekenning van geschenkcheques (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96077
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2010
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96076
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • voordelen die worden toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96075
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/08/2010
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE PREMIE
  • hospitalisatieverzekering (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96074
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2010
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS)
  • competentiepas (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 25/09/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96073
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/08/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • protocolakkoord 2009-2010 (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 03/07/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 04/09/2009
   • Registratiedatum: 18/11/2009
   • Registratienummer: 95857
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 04/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/07/2009
   • Registratiedatum: 04/11/2009
   • Registratienummer: 95499
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • brugpensioen op 58 jaar, 56 jaar of 60 jaar (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95191
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • wijziging van de CAO van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel (88918/CO/140) (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid of met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en omscholingsprogramma; arbeiders die al een wettelijk rustpensioen ontvangen maar hun activiteiten blijven uitoefenen in het kader van de toegelaten arbeid als gepensioneerde zonder schorsing van het wettelijk rustpensioen
   • Datum ondertekening: 03/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95190
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/08/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van ondernemingen die ongeregeld vervoer verricht; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 03/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95189
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • loonvoorwaarden (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer; rijdend personeel; subsector speciale autobusdiensten
   • Datum ondertekening: 03/07/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95188
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sociale programmatie voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 03/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95187
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • syndicale premie (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94387
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • syndicale vorming (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94386
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • bijkomende werkloosheidsuitkeringen (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94385
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • anciënniteitspremie (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94384
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94383
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/09/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94382
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94381
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2009
   • Registratiedatum: 13/08/2009
   • Registratienummer: 93707
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2009
   • Registratiedatum: 13/08/2009
   • Registratienummer: 93706
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • voordelen die worden toegekend door het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 15/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2009
   • Registratiedatum: 13/08/2009
   • Registratienummer: 93705
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2010
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • syndicale premie (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 04/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2009
   • Registratiedatum: 18/05/2009
   • Registratienummer: 92140
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: LONEN, SYNDICALE PREMIE
  • prestatieblad (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht
   • Datum ondertekening: 04/05/2009
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2009
   • Registratiedatum: 18/05/2009
   • Registratienummer: 92139
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2010
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht
   • Datum ondertekening: 04/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2009
   • Registratiedatum: 18/05/2009
   • Registratienummer: 92138
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 05/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 09/03/2009
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91580
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 05/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 09/03/2009
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91579
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 28/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/01/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90993
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • professionele vorming (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/01/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90992
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90410
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/06/2009
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: chauffeurs van de taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90409
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • voordelen die door het Sociaal Fonds worden toegekend (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90408
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • brugpensioen op 56 jaar, 58 jaar, 60 jaar (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90407
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/06/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90406
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90405
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/06/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90404
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer; garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90403
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/06/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • jaarlijkse premie (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90402
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90401
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90400
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90399
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer; ondernemingen die geregeld vervoer verzekeren in opdracht van de VVM en de SRWT
   • Datum ondertekening: 16/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 24/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90398
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • hospitalisatieverzekering (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 27/10/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/11/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89818
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2010
   • Onderwerp: ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS)
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 22/09/2008
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2008
   • Registratiedatum: 20/10/2008
   • Registratienummer: 89331
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • minimum maandinkomen (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 22/09/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2008
   • Registratiedatum: 20/10/2008
   • Registratienummer: 89330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • minimum maandinkomen (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten
   • Datum ondertekening: 22/09/2008
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2008
   • Registratiedatum: 20/10/2008
   • Registratienummer: 89329
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Onderwerp: LONEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxi-ondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
   • Datum ondertekening: 18/08/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89189
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de anciënniteit (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 18/08/2008
   • Registratienummer: 89025
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: LONEN
  • professionele vorming (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88923
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • arbeidsduur (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88922
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/03/2009
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • loonvoorwaarden - ARAB-vergoeding (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88921
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • ARAB-vergoeding (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het geregeld vervoer voor rekening van de VVM; ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88920
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • ARAB-vergoeding (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het geregeld vervoer voor rekening van de SRWT; ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in de opdracht vde 'Société régionale wallonne du transport' - SRWT
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88919
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sociaal sectoraal pensioenstelsel (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Niet van toepassing op: personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid; zie §2, artikel 1, punten b en c
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88918
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/01/2009
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • oprichting van het Solidariteitsfonds Car & Bus (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88917
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/02/2009
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 25/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88916
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/03/2009
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • outplacement voor taxichauffeurs (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxiondernemingen
   • Datum ondertekening: 26/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2008
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88448
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2008
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van het personeel dat in dienst treedt (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2008
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88447
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2008
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2008
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88446
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2008
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • brugpensioen op 56 jaar, op 58 jaar en op 60 jaar (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 27/05/2008
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88445
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • gemengde arbeid in de ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van taxivervoer (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven
   • Datum ondertekening: 10/04/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2008
   • Registratiedatum: 29/04/2008
   • Registratienummer: 88097
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/03/2009
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten tot het behalen van het rijbewijs en het geneeskundig toezicht (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 10/04/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2008
   • Registratiedatum: 29/04/2008
   • Registratienummer: 88095
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sectoraal akkoord 2005-2006 voor het rijdend personeel van de Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 10/04/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2008
   • Registratiedatum: 29/04/2008
   • Registratienummer: 88094
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2009
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 56 jaar, 58 jaar of 60 jaar (PDF, 157 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2007
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87517
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87516
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • loonvoorwaarden (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87515
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • prestatieblad (PDF, 178 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87514
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
  • loonvoorwaarden - ARAB-vergoeding - bevoegdheidsomschrijving (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87513
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • loonvoorwaarden (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87512
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • loonvoorwaarden - ARAB-vergoeding (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel; voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen)
   • Datum ondertekening: 04/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87511
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • sociale programmatie 2007-2008 (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel dat geregeld vervoer uitvoert voor rekening van de 'Société Régionale Wallonne des Transports' (S.R.W.T.)
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 19/02/2008
   • Registratienummer: 87007
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2008
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxichauffeurs
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/08/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 22/01/2008
   • Registratienummer: 86417
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • brugpensioen (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; zoals vermeld in artikel 1
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 17/01/2008
   • Registratienummer: 86379
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • anciënniteitsvergoeding (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxichauffeurs
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 25/09/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86338
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2008
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • voordelen toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 149 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxiondernemingen of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86337
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/01/2019
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • outplacement (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxichauffeurs
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86336
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86335
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • jaarlijkse premie (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/11/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer zoals vermeld in het artikel 1 van de CAO
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2009
   • Onderwerp: LONEN
  • eindejaarspremie (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86332
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86331
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/11/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; garagepersoneel; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 18/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86329
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/03/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de noodzakelijke bestuurderskaart voor de nieuwe digitale tachograaf (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85604
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2008
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • syndicale vorming (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85603
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • toekenning van een ARAB-vergoeding (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85602
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2008
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • anciënniteitspremie (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85601
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2008
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • aanpassing van de uurlonen vanaf 2008 (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85600
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • aanpassing van de uurlonen vanaf 2007 (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85599
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • sociale programmatie (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector autocarondernemingen; rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationaal geregelde diensten uitvoert
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85598
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2008
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS)
  • sociale programmatie 2007-2008 voor het rijdend personeel van de VVM- exploitanten (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij alsook op het rijdend personeel dat aan de uitvoering van dit vervoer toegewezen is
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • betaling van de vrijverkeerkaarten (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM - of de Société régionale du transport - SRWT-TEC -; rijdend personeel dat aan de uitvoering van dit vervoer toegewezen is
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2008
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • psychologische bijstand (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85595
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2008
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • jaarlijkse premie (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85593
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • statuten van het Sociaal Fonds (PDF, 147 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2008
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • minimumlonen en koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen (PDF, 110 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 06/07/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/07/2007
   • Registratiedatum: 10/08/2007
   • Registratienummer: 84278
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2008
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijzondere CAO (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; ondernemingen die ingevolge de wijziging van het bevoegdheidsgebied van het PC 140 (BS 31/05/2007 - KB 07/05/2007) onder het PC 140 ressorteren en voor dit KB van toepassing is geworden, onder een ander PC ressorteerden
   • Datum ondertekening: 06/07/2007
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84277
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84276
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; sector van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 17/08/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84275
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • syndicale vorming (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84274
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 283 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84273
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/05/2008
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE
  • ploegvergoeding (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel, met uitsluiting van het garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84272
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/04/2008
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoeding (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84271
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tijdskrediet (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84270
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/04/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • nachtarbeid (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84269
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • nachtarbeid (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting (PDF, 105 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; ondernemingen die nieuwe arbeidsregelingen toepassen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/11/2014
  • afscheidspremie (PDF, 113 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84266
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2008
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (arbeiders die in dienst treden) (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84265
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2008
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/04/2008
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • brugpensioen (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84263
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/04/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84262
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2008
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84261
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • recht op tussenkomst van de representatieve werknemersorganisaties (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij alook op de leden van hun rijdend personeel die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen
   • Datum ondertekening: 28/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2007
   • Registratiedatum: 09/08/2007
   • Registratienummer: 84260
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2008
  • opleiding en vorming (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2007
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82455
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2007
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • permanente vorming (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82454
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2007
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82453
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82452
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2012
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tijdskrediet (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82451
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2007
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 06/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82450
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eenmalige uitkering wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 24/10/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2006
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/10/2007
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2006
   • Registratiedatum: 15/01/2007
   • Registratienummer: 81609
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/07/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • functieclassificatie (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81553
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2012
   • Tekst verbeterd op: 16/05/2007
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81507
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/06/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81505
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81504
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen; garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81503
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81502
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/05/2007
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 152 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 05/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81501
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en voor de geneeskundige schifting (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 24/10/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2008
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 24/10/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2005
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81182
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2008
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 29/08/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/08/2006
   • Registratiedatum: 12/09/2006
   • Registratienummer: 80745
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/10/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/06/2007
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • psychologische begeleiding (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 04/07/2006
   • Neerleggingsdatum: 21/07/2006
   • Registratiedatum: 25/07/2006
   • Registratienummer: 80462
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
  • arbeidsduur (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM
   • Datum ondertekening: 04/07/2006
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80424
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2007
   • Onderwerp: ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 110 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 04/07/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80423
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • minimumlonen en koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 13/04/2006
   • Registratienummer: 79436
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/06/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • sociale programmatie (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • syndicale premie (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78900
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • ancienniteitstoeslag (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend en niet-rijdend personeel
   • Niet van toepassing op: garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78899
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • verblijfs- en ARAB-vergoeding (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78898
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuuderskaart voorde digitale tachograaf (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78897
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • functieclassificatie (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2012
   • Tekst verbeterd op: 25/11/2011
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • nachtarbeid (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78895
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • carensdag (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78894
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • ancienniteitsvergoeding (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 30/01/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2006
   • Registratiedatum: 07/03/2006
   • Registratienummer: 78892
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/06/2007
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • voordelen die worden toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 168 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77980
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE PREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77979
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijkomende toelage voor werkloosheid en bijkomende toelage voor ziekte (PDF, 110 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77977
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77976
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • ancienniteitspremie (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77975
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Subsector autocarondernemingen; garagepersoneel; subsector speciale autobusdiensten; subsector openbare autobusdiensten
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77974
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77973
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77972
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77971
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2006
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77970
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 19/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77969
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 06/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/09/2005
   • Registratiedatum: 13/12/2005
   • Registratienummer: 77662
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • syndicale premie (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77418
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77417
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • opleiding en vorming (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77416
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), SOCIALE VREDE
  • tijdskrediet (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77415
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, SOCIALE VREDE
  • tewerkstellingscel (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77414
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: SOCIALE VREDE
  • overgang naar het bediende-statuut (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77413
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: SOCIALE VREDE
  • carensdag (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; werknemers(ters) met mistens 2 jaar ancieniteit bij de werkgever
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77412
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SOCIALE VREDE
  • koopkracht en ploegenpremies (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 17/10/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2005
   • Registratiedatum: 02/12/2005
   • Registratienummer: 77411
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, SOCIALE VREDE
  • syndicale vorming (PDF, 104 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77088
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • anciënniteitstoeslag (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77087
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • anciënniteitstoeslag (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77086
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2006
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • verblijfs- en ARAB-vergoeding (PDF, 122 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77085
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • bijkomende toelage voor een betaalde feestdag (PDF, 147 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77084
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • nachtarbeid (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77083
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 137 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; besteldiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77082
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77064
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77063
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 30/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77028
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 06/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 13/09/2005
   • Registratiedatum: 11/10/2005
   • Registratienummer: 76696
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tijdskrediet (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 06/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/09/2005
   • Registratiedatum: 11/10/2005
   • Registratienummer: 76695
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 143 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75757
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; vrachtwagenchauffeur na het behalen van hun rijbewijs en dien minstensnog zes maanden als chauffeur in de onderneming zijn gebleven
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75756
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75755
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/05/2006
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75753
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • arbeidsduur (PDF, 257 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten; mobiele werklieden en werksters
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75752
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/01/2007
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • nieuwe arbeidsregelingen (PDF, 217 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 27/07/2005
   • Registratienummer: 75751
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • arbeidsduur (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 26/07/2005
   • Registratienummer: 75677
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 439 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 13/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2005
   • Registratiedatum: 26/07/2005
   • Registratienummer: 75647
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2007
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 27/01/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2005
   • Registratiedatum: 14/06/2005
   • Registratienummer: 75125
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/06/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/02/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden
   • Datum ondertekening: 27/01/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2005
   • Registratiedatum: 14/06/2005
   • Registratienummer: 75124
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/06/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/02/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 27/01/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2005
   • Registratiedatum: 14/06/2005
   • Registratienummer: 75123
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/06/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/02/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 27/01/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74052
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • voortgezette opleiding (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 27/01/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74051
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 385 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 27/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74050
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2006
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, SOCIALE VREDE
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73581
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • verwijderingvergoeding en verblijfsvergoeding (PDF, 114 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73580
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73579
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verblijfs- en ARAB-vergoedingen (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73578
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2005
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel van de autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73577
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73576
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer
   • Datum ondertekening: 13/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73575
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 22/11/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/12/2004
   • Registratiedatum: 17/12/2004
   • Registratienummer: 73240
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/11/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 22/11/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/12/2004
   • Registratiedatum: 17/12/2004
   • Registratienummer: 73239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden
   • Datum ondertekening: 27/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72994
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 27/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 05/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72993
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de beroepenclassificaties en lonen van de werklieden en werksters in de garages (PDF, 277 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 29/06/2004
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2004
   • Registratiedatum: 06/09/2004
   • Registratienummer: 72396
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/10/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 383 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; rijdend personeel; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/04/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2005
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2004
   • Registratiedatum: 27/07/2004
   • Registratienummer: 72084
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, SOCIALE VREDE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/04/2004
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2004
   • Registratiedatum: 02/06/2004
   • Registratienummer: 71337
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • anciënniteitstoeslag (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 26/04/2004
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2004
   • Registratiedatum: 02/06/2004
   • Registratienummer: 71336
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2005
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/04/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2004
   • Registratiedatum: 02/06/2004
   • Registratienummer: 71335
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 26/04/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2004
   • Registratiedatum: 02/06/2004
   • Registratienummer: 71334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • toekenning van een A.R.A.B. vergoeding (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 07/05/2004
   • Registratienummer: 71073
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2005
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 15/04/2004
   • Registratienummer: 70720
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • anciënniteitspremie (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70656
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2005
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • syndicale premie (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Niet van toepassing op: bevoorrading met motorbrand-stoffen en de bereiding van maaltijden, 'inflight catering' genoemd
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70655
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/03/2005
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE
  • communautaire feestdag (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70654
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2005
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, SOCIALE VREDE
  • Tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 24/02/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2004
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70653
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2005
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • ploegvergoeding (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Niet van toepassing op: garagepersoneel
   • Datum ondertekening: 12/01/2004
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/01/2004
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70643
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2005
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • syndicale premie (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 12/01/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/01/2004
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70642
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/05/2005
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • brugpensioen (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 16/03/2004
   • Registratienummer: 70352
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • koopkracht en ploegenpremies (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 16/03/2004
   • Registratienummer: 70351
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2004
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, SOCIALE VREDE
  • tijdskrediet (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 16/03/2004
   • Registratienummer: 70350
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2004
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, SOCIALE VREDE
  • voordelen aan de chauffeurs toegekend door het Sociaal Fonds (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; ondernemingen voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 01/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69883
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • anciënniteitsvergoeding (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69882
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • protocol akkoord (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet-rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69881
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE
  • anciënniteitstoeslag (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; niet rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69880
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69879
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector speciale autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 11/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 15/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69877
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69293
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • organisatie van de arbeidstijd (PDF, 247 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 12/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69291
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • vaststelling van de bedragen van de verblijsvergoeding (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/07/2004
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tussenkomst in de kosten voor het behalen van rijbewijs C en/of CE (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; arbeiders die in dienst treden van ondernemingen
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69289
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2004
   • Onderwerp: MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden; subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • verwijderingsvergoeding en verblijsvergoeding (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69285
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • syndicale premie (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 26/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69284
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van de afhandeling op luchthavens
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69282
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 07/10/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68693
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sociale programmatie 2003-2004 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het geregeld vervoer en die geregeld vervoer uitvoert voor rekening van de Société Régionale Wallonne des Transport (S.R.W.T.); rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 07/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68692
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: LONEN, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het gemeenschappelijk personenvervoer over de weg en wiens activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM); rijdendpersoneel
   • Datum ondertekening: 07/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68691
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • protocol akkoord (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 07/10/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2003
   • Registratiedatum: 21/11/2003
   • Registratienummer: 68576
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/08/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van de rden
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2003
   • Registratiedatum: 14/10/2003
   • Registratienummer: 68047
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67718
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/11/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tijdskrediet (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67717
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67716
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: rijdend personeel die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67715
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Onderwerp: LONEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 169 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxionderneming en dienst voot het verhuren van voertuigen met chauffeur
   • Datum ondertekening: 20/05/2003
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67700
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • voordelen toegekend door het sociaal Fonds(FBZ) (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxionderneming en dienst voot het verhuren van voertuigen met chauffeur; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 20/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67699
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SYNDICALE PREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: taxionderneming en dienst voot het verhuren van voertuigen met chauffeur; chauffeurs
   • Datum ondertekening: 20/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67698
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67664
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: subsector openbare autobusdiensten; subsector speciale autobusdiensten; Subsector autocarondernemingen
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67663
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 130 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
   • Datum ondertekening: 20/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2003
   • Registratiedatum: 25/09/2003
   • Registratienummer: 67662
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 140
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
   • Toepassingsgebied: Subsector autocarondernemingen; rijdend personeel
   • Datum ondertekening: 16/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2003
   • Registratienummer: 66207
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/05/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE