NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 211 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  • definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk (PDF, 253 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144460
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2018
  • ervaringsbarema (PDF, 766 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144459
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2018
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 309 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144458
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2018
  • loon-en arbeidsvoorwaarden voor 2017-2018 (PDF, 2,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/03/2018
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tijdskrediet (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2017
   • Registratiedatum: 10/08/2017
   • Registratienummer: 140964
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/02/2018
   • Onderwerp: AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • afwezigheid zonder motief (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2017
   • Registratiedatum: 08/08/2017
   • Registratienummer: 140890
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/02/2018
   • Onderwerp: VERLOF OM DWINGENDE REDEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar, op 59 jaar of op 62 jaar (PDF, 106 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 26/06/2017
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2017
   • Registratiedatum: 04/08/2017
   • Registratienummer: 140838
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 31/10/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • verlenging stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 04/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2017
   • Registratiedatum: 04/05/2017
   • Registratienummer: 139008
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • tijdskrediet (PDF, 108 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132303
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/04/2017
   • Tekst verbeterd op: 11/08/2016
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 436 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 03/03/2016
   • Registratienummer: 132071
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2017
   • Tekst verbeterd op: 08/02/2017
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, DEELTIJDSE ARBEID, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSVEILIGHEID/ARBEIDSONGEVAL, FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), FEESTDAGEN, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, ARAB-VERGOEDING, AFSCHEIDSPREMIE, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, NACHTARBEID, ANCIENNITEITSVERLOF, TEWERKSTELLINGSCEL, VERLOFDAGEN, VAKANTIEGELD, TELEWERK, OUDERE WERKNEMERS
  • Statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130561
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2016
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bijkomende vergoeding bij ontslag (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130560
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2016
   • Tekst verbeterd op: 03/05/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • maatschappelijke verantwoord ondernemen (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130559
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/07/2016
   • Onderwerp: WERKKLEDIJ
  • opbouw van dienstanciënniteit (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130558
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/11/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/12/2016
   • Onderwerp: AANWERVING
  • kort verzuim (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130557
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2016
   • Onderwerp: KLEIN VERLET
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130556
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2016
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN, FIETSVERGOEDING
  • definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130555
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2016
   • Onderwerp: PREMIES, PLOEGENARBEID
  • ervaringsbarema's (PDF, 240 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130554
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: LOON, PREMIES
  • harmonisatie van de statuten (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2015
   • Registratiedatum: 15/12/2015
   • Registratienummer: 130553
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2016
   • Onderwerp: TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • tijdskrediet (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 23/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127831
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/11/2015
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of 60 jaar (PDF, 107 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 23/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127830
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 17/09/2015
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 172 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 16/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 22/04/2014
   • Registratiedatum: 17/06/2014
   • Registratienummer: 121761
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: OVERUREN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 57 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 396 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 02/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2013
   • Registratiedatum: 30/01/2014
   • Registratienummer: 119132
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/02/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2014
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 3,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 24/10/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2014
   • Tekst verbeterd op: 15/07/2014
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VORMING EN OPLEIDING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, TIJDSKREDIET, COLLECTIEF ONTSLAG, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, FIETSVERGOEDING
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 444 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 24/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2014
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • ervaringsbarema's (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 24/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2014
   • Tekst verbeterd op: 12/06/2013
   • Onderwerp: LOON, PREMIES
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 57 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar (PDF, 551 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 22/08/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/08/2013
   • Registratiedatum: 10/09/2013
   • Registratienummer: 116829
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 168 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 16/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108962
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2013
   • Onderwerp: LOON
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 3,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107035
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2013
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, DEELTIJDSE ARBEID, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, TIJDSKREDIET, COLLECTIEF ONTSLAG, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, VAKANTIEGELD, FIETSVERGOEDING
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 444 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2011
   • Registratiedatum: 14/11/2011
   • Registratienummer: 106875
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/03/2013
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • ervaringsbarema's (PDF, 812 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 20/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2011
   • Registratiedatum: 14/11/2011
   • Registratienummer: 106874
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/03/2013
   • Onderwerp: LOON, PREMIES
  • syndicale premie (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104863
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 56 jaar, op 58 jaar of halftijds brugpensioen op 55jaar (PDF, 159 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2011
   • Registratiedatum: 27/07/2011
   • Registratienummer: 104862
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/01/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • tijdelijke regeling inzake conventioneel brugpensioen (PDF, 158 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 08/04/2011
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 13/04/2011
   • Registratiedatum: 26/04/2011
   • Registratienummer: 103972
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2012
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 400 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 02/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2010
   • Registratiedatum: 22/06/2010
   • Registratienummer: 99927
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2010
   • Onderwerp: LOON, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, KLEIN VERLET
  • ervaringsbarema's (PDF, 907 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 17/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2010
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2010
   • Onderwerp: LOON
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 497 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2009
   • Registratiedatum: 29/10/2009
   • Registratienummer: 95412
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2010
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, DEELTIJDSE ARBEID, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, TIJDSKREDIET, FEESTDAGEN, COLLECTIEF ONTSLAG, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, NACHTARBEID, VERVOERSKOSTEN, VERLOFDAGEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2009
   • Registratiedatum: 07/10/2009
   • Registratienummer: 94768
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/10/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/06/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 10 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 12/02/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2009
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 432 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 20/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88363
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2008
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VORMING EN OPLEIDING, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, OVERUREN, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET, INTERNATIONALE RELATIES, FEESTDAGEN, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, NACHTARBEID, VERVOERSKOSTEN, VAKANTIEGELD, ONTWIKKELINGSPROJECTEN, FIETSVERGOEDING
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 20/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88361
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2008
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • leeftijdsbarema (PDF, 140 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 16/07/2007
   • Registratienummer: 83891
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/02/2008
   • Onderwerp: LOON, JONGE WERKNEMERS
  • syndicale vorming (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 16/07/2007
   • Registratienummer: 83890
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/02/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 16/07/2007
   • Registratienummer: 83889
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VORMING EN OPLEIDING, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, OVERUREN, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET, FEESTDAGEN, JONGE WERKNEMERS, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, AFSCHEIDSPREMIE, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, NACHTARBEID, VERVOERSKOSTEN, FIETSVERGOEDING
  • protocolakkoord 2007-2008 (PDF, 260 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 16/07/2007
   • Registratienummer: 83888
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, SYNDICALE AFVAARDIGING, VORMING EN OPLEIDING, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, ARBEIDSVEILIGHEID/ARBEIDSONGEVAL, AANVULLENDE PENSIOENEN, PLOEGENARBEID, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENITEITSPREMIE, SOCIALE VREDE, FIETSVERGOEDING
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 18/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 18/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2007
   • Registratiedatum: 16/07/2007
   • Registratienummer: 83887
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/02/2008
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tussentijdse regeling inzake brugpensioenen (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 07/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 22/03/2007
   • Registratiedatum: 11/04/2007
   • Registratienummer: 82458
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/10/2007
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 12/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2005
   • Registratiedatum: 24/01/2006
   • Registratienummer: 78210
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/09/2006
   • Onderwerp: OVERUREN
  • verhoging van het quotum overuren (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 28/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2005
   • Registratiedatum: 18/11/2005
   • Registratienummer: 77067
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2006
   • Onderwerp: LOON, OVERUREN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 28/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2005
   • Registratiedatum: 01/08/2005
   • Registratienummer: 75866
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 28/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2005
   • Registratiedatum: 01/08/2005
   • Registratienummer: 75864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST, LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, OVERUREN, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, TIJDSKREDIET, JONGE WERKNEMERS, PLOEGENARBEID, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, VERLOFDAGEN, FIETSVERGOEDING
  • protokol van arbeidsvrede (PDF, 208 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 04/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2005
   • Registratiedatum: 02/06/2005
   • Registratienummer: 74934
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/06/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, TIJDSKREDIET, AANVULLENDE PENSIOENEN, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, SOCIALE VREDE, FIETSVERGOEDING
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 139 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 15/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68667
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2005
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 817 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 13/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2003
   • Registratiedatum: 14/10/2003
   • Registratienummer: 68018
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, DEELTIJDSE ARBEID, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, OVERUREN, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TIJDSKREDIET, PLOEGENARBEID, KLEIN VERLET, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, WERKZEKERHEID, ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN, FIETSVERGOEDING
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 20/03/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 24/03/2003
   • Registratiedatum: 22/05/2003
   • Registratienummer: 66297
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/06/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/01/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • omzetting en afronding euro (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 05/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2003
   • Registratiedatum: 26/02/2003
   • Registratienummer: 65593
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 619 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 29/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2001
   • Registratiedatum: 09/08/2001
   • Registratienummer: 58428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2005
   • Tekst verbeterd op: 30/11/2004
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, OVERUREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET, FEESTDAGEN, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, VERLOFDAGEN, FIETSVERGOEDING
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 316 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 29/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 11/07/2001
   • Registratiedatum: 09/08/2001
   • Registratienummer: 58427
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/02/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/07/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 29/09/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 29/09/1999
   • Registratiedatum: 20/12/1999
   • Registratienummer: 53384
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 137 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 28/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 28/06/1999
   • Registratiedatum: 08/10/1999
   • Registratienummer: 52511
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/10/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/03/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 818 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 28/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 28/06/1999
   • Registratiedatum: 13/08/1999
   • Registratienummer: 51902
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/02/2002
   • Onderwerp: EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST, LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, OVERUREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, FEESTDAGEN, JONGE WERKNEMERS, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, KLEIN VERLET, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, VAKANTIEGELD, FIETSVERGOEDING
  • protocol van arbeidsvrede voor de bedienden 1999-2000 (PDF, 217 KB)
   • Nummer paritair comité: 211
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
   • Datum ondertekening: 17/05/1999
   • Neerleggingsdatum: 18/05/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51053
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, LOOPBAANONDERBREKING, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VORMING EN OPLEIDING, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, SOCIALE VREDE, VERLOFDAGEN

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites