NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Belgische Seveso-bedrijven

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4 Bedrijven, 1 Hoge drempel, 3 Lage drempel)

Inrichtingen onderworpen aan het Seveso-samenwerkingsakkoord, op datum van 04.12.2018

Naam Adres Seveso III Laatste controlebezoek
COMFORT ENERGY Aakaai 25, 1070 ANDERLECHT Lage drempel 13/09/2018
LUKOIL BELGIUM Vilvoordsesteenweg 21, 1120 BRUSSEL Hoge drempel 17/05/2017
TOTAL BELGIUM Vilvoordsesteenweg 214, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK Lage drempel 01/12/2017
VARO ENERGY BELGIUM Vaartdijk 1-3, 1070 ANDERLECHT Lage drempel 21/06/2018

Op deze pagina vindt u de inrichtingen die onderworpen zijn aan het Seveso-samenwerkingsakkoord. Deze informatie wordt maandelijks geactualiseerd.

In de laatste kolom wordt de datum weergegeven van het meest recente controlebezoek in kader van het Seveso-inspectieprogramma, zoals bedoeld in artikel 33, § 3 van het samenwerkingsakkoord van 16 februari  2016. Dit omvat de proactieve onderzoeken naar een specifiek thema over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen en de opvolgcontroles om de uitvoering te verifiëren van de corrigerende acties  die voortvloeien uit voorgaande controles. Dit omvat niet de eventuele reactieve inspectiebezoeken, bijvoorbeeld onderzoek van een incident of ongeval. Inrichtingen waarvoor geen controledatum vermeld is, zijn recent toegevoegd aan de lijst van Seveso-inrichtingen.

Voor bijkomende inlichtingen: Afdeling van het toezicht op de chemische risico's.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens