NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

E-Box

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 9 en 22 mei 2016. De verkiezingsprocedure, die 150 dagen duurt, gaat in de ondernemingen van start vanaf 11 december 2015.  

In het kader van deze verkiezingen zal de FOD Werkgelegenheid voor het eerst gebruik maken van de e-Box van de RSZ om te communiceren met de ondernemingen. Dit vervangt de traditionele briefwisseling per post. Hier vindt u informatie over hoe de ondernemingen hun e-Box activeren en toegangsrechten toedienen.  

Het is van belang dat de verantwoordelijke voor de sociale verkiezingen binnen de onderneming toegang heeft tot de beschermde documenten sociale verkiezingen in de e-Box en dat hij/zij ingelicht wordt over de ontvangst van zo’n document.

Een document met informatie over hoe de communicatie via e-Box in het kader van de sociale verkiezingen 2016 zal verlopen, werd in juni 2015 gepubliceerd in de e-Box van de ondernemingen. Alle ondernemingen die opgenomen zijn in de databank sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid en die beschikken over een actieve e-box hebben dit bericht ontvangen.  

Opgelet: de e-Box en de webapplicatie sociale verkiezingen zijn twee verschillende communicatiemiddelen. Via de e-Box bezorgt de FOD Werkgelegenheid praktische informatie over de verkiezingsprocedure aan de organiserende ondernemingen. Via de webapplicatie kunnen de ondernemingen informatie over hun verkiezingsprocedure aan de FOD Werkgelegenheid en aan de representatieve werknemersorganisaties bezorgen, en de kandidatenlijsten ingediend door de representatieve werknemersorganisaties ontvangen. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens