NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

e-Box - activatie en toegangsrechten

 

Ter gelegenheid van de sociale verkiezingen die zullen plaatsvinden in mei 2016, zal de FOD Werkgelegenheid gebruik maken van de e-Box van de Sociale zekerheid om te communiceren met de ondernemingen. Via dit communicatiekanaal zal tijdens de verkiezingsprocedure verschillende officiële inlichtingen alsook de inlogcodes voor de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid verstuurd worden.

Onderstaande informatie heeft tot doel om de verschillende stappen te overlopen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de e-Box en, in voorkomend geval, toegang te geven aan verschillende medewerkers in de onderneming tot de beschermde documenten sociale verkiezingen in de e-Box.

Wat is een e-Box?  

Een e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee verscheidene openbare instellingen documenten, meldingen en taken doorsturen naar ondernemingen.  

Waarom de e-Box gebruiken ?  

De verschillende voordelen van de e-Box :

  • de verzendingen gebeuren via een beveiligd kanaal;
  • de verzendingen worden rechtstreeks naar de eindbestemmeling gestuurd (in dit geval de contactpersoon sociale verkiezingen in de onderneming );
  • alle verzendingen worden gedurende de ganse verkiezingsprocedure bewaard, op die manier is het mogelijk om alle belangrijke informatie (bv. de inlogcodes voor de webapplicatie, brochure, …) op elke moment te consulteren (geen risico op verlies);
  • dankzij de e-Box weet de contactpersoon in de onderneming zeker dat geen enkele verrichting in het kader van de verkiezingsprocedure vergeten werd.

In het kader van de sociale verkiezingen zal volgende informatie via de e-Box verstuurd worden:

  • inlogcodes (dossiernummer en paswoord) voor de webapplicatie;
  • informatieve brochures en documenten;
  • meldingen en herinneringen betreffende de verschillende fases van de verkiezingsprocedure.

Wie kan een e-Box activeren en hoe dit te doen ? 

Voor elke onderneming (juridische entiteit) is een e-Box gereserveerd. U krijgt toegang tot deze e-Box zodra uw onderneming zich op het portaal van de Sociale Zekerheid geregistreerd heeft.   

Onderneming zonder actieve e-Box 

Er is een e-Box beschikbaar voor elke juridische entiteit. Een juridische entiteit dient zich maar eenmaal te registreren, zelfs al heeft deze verschillende technische bedrijfseenheden in het kader van de wetgeving sociale verkiezingen. Eenmaal geregistreerd, ontvangt de Hoofdtoegangsbeheerder (verantwoordelijke toegangen entiteit) voor zijn onderneming een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij de e-Box kan activeren.

Meer informatie over de registratie en de activatie van de e-Box vindt u op het portaal van de Sociale Zekerheid.

Onderneming met actieve e-Box 

Indien uw onderneming over een actieve e-Box beschikt, dan heeft u eind juni 2015 een eerste document over de sociale verkiezingen 2016 in de e-Box ontvangen.

Indien uw onderneming over een actieve e-Box beschikt maar de verantwoordelijke sociale verkiezingen heeft nog geen document ontvangen, kan dit verklaard worden omdat :

- uw onderneming misschien niet opgenomen is in de databank sociale verkiezingen 2016 van de FOD Werkgelegenheid (zie Communicatie via e-Box: per overlegorgaan) en dient u contact op te nemen met de FOD via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be 

- u niet de rechten heeft verkregen als verantwoordelijke sociale verkiezingen via de Toegangsbeheerder in uw onderneming (zie hieronder).

Toegangsrechten tot de e-box als verantwoordelijke sociale verkiezingen 

De documenten sociale verkiezingen in de e-Box zijn beschermde documenten.

Dat wil zeggen dat, in principe, alleen de Toegangsbeheerder de documenten kan lezen.

Het is echter mogelijk dat de Toegangsbeheerder toegangsrechten tot deze documenten bezorgt aan andere medewerkers in de onderneming, via de toepassing Toegangsbeheer. Deze gebruikers, daartoe specifiek aangeduid, kunnen op die manier de documenten lezen.

Indien in uw onderneming de sociale verkiezingen door een andere werknemer dan de Toegangsbeheerder gecoördineerd wordt, is het sterk aanbevolen om deze verantwoordelijke sociale verkiezingen toegang te geven tot de beschermde documenten.

Heeft u vragen ?  

Met al uw vragen over de sociale verkiezingen (drempelvereisten, betrokken ondernemingen, fases van de verkiezingsprocedure, verplichtingen van de ondernemingen enzovoort) kunt u terecht bij FOD Werkgelegenheid, op volgend adres: sociale.verkiezingen@werk.belgie.be .

Vragen over de e-Box (hoe u die activeert, welke velden u moet invullen) richt u tot het contactcenter van de Sociale Zekerheid, telefonisch op het nummer 02/511.51.51. of schriftelijk via het contactformulier .

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens