NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

Tel. : 02 233 41 11
Fax N : 02 233 48 29
Fax F : 02 233 48 27
E-mail : tsw@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Michel Aseglio

 • Algemene opdracht : ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

Centrale afdeling

Directie van de Nederlandstalige zaken

Adviseurs : Guido Loenders, Luk Somers, Philippe Vanden Broeck

Directie van de Franstalige zaken

Adviseurs : Michel Botte, Damien Delatour, Jean-Marie Souvereyns

Directie van de algemene zaken

Attaché : Vincent Perrau

 • Coördinatie, logistiek, administratieve zaken, informatica en documentatie

Directie van de technische zaken

Attachés : Cécile Dressen, Paul Kenis, Audrey Pirenne, Ben Verbruggen

 • Afwijkingen inzake kinderarbeid
 • Coördinatiecentra

Cel Bedrijfsorganisatie

Attachés : Véronique Debaets, Bernard Delpierre, Marijke De Potter, Martine de Stexhe, Jean Lecocq, Romain Roegist, Lucien Vancoppenolle

 • Toezicht op de reglementering inzake bedrijfsorganisatie, d.w.z. :
   
  • de bevoegdheden en de werking van de ondernemingsraad ;
  • de economische en financiële informatie die moet bezorgd worden aan de ondernemingsraad ;
  • de sociale informatie en de sociale balans ;
  • de tussenkomst van de bedrijfsrevisoren
   

Externe directies

 • Toezicht inzake reglementair arbeidsrecht (arbeidsreglementering en arbeidsbetrekkingen, bevordering van de werkgelegenheid) en collectief arbeidsrecht (paritaire comités, fondsen voor bestaanszekerheid, collectieve arbeidsovereenkomsten) ;
 • Informatie en advies inzake reglementair en collectief arbeidsrecht ;
 • Informatie en advies inzake burgerlijk arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten) en het niet-verbindend verklaarde collectief arbeidsrecht.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 24 externe directies (13 in het Vlaamse Gewest, 9 in het Waalse Gewest, 1 voor de Duitstalige Gemeenschap en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied.

Twee directies "Vervoer" coördineren de controles inzake transport van goederen op de weg op nationaal niveau.  Dit toezicht gebeurt in samenwerking met de Directie van het vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de provinciale vervoerseenheden van de federale politie en de diensten van de lokale politie.

Adresgegevens, ambtsgebieden en openingsuren van de externe directies van het Toezicht op de Sociale Wetten.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites