NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk

Tel. : 02 233 45 11
Fax : 02 233 42 31
E-mail : tww@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Paul Tousseyn

 • Algemene opdracht : het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze verbeteren en ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

Kwaliteitscoördinator  

Attaché: Maria-Cristina Ribas y Ribas

 • Algemene coördinatie van het kwaliteitsysteem;
 • Begeleiding van nationale en internationale campagnes;
 • Coördinatie van externe rapportering.  

 

Directie van het algemeen beheer

Adviseur-generaal : /

 • Beheer van de human resources, de begroting en de informatie- en communicatietechnologieën;
 • Verbetering van de technische doeltreffendheid;
 • Coördinatie van de interne rapportering.  

 

Afdeling van het toezicht op de chemische risico's

Adviseur-generaal : Erik Van Gils
E-mail: crc@werk.belgie.be 

 • Taken voorzien in het samenwerkingsakkoord over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen;
 • Toezicht op de welzijnswet in de Seveso-bedrijven (bedrijven met risico op zware ongevallen);
 • Ondersteuning van de Afdeling van het basistoezicht op het vlak van de blootstelling aan chemische agentia

 Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen 

Adviseurs: Isabelle Borgonjon, Michiel Goethals, Isabelle Rase, Peter Vansina

  • Behandeling van de veiligheidsrapporten opgesteld op basis van de SEVESO-richtlijnen;
  • Onderzoek van ongevallen, klachten en afwijkingsaanvragen;
  • Beantwoorden van vragen om advies en informatie.

 Directie van het beleid van het toezicht op de chemische risico's 

Adviseur: Peter Vansina

 • Beheer van het informatiesysteem, interne kwaliteitszorg, interne opleiding, interne en externe projecten;
 • Vertegenwoordiging van het departement in werkgroepen van de Europese Commissie en de OESO. 
 

Directie van het Laboratorium voor industriële arbeidshygiëne 

Directie van het laboratorium voor industriële toxicologie
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 - bus 6
1000 Brussel
Tel. : 02 235 55 30  - secretariaat
E-mail : tww.labo@werk.belgie.be 

Verantwoordelijken: Dimitri De Coninck, Steve Vandevelde

 • Ondersteuning van de inspectie bij het toezicht op sommige reglementaire bepalingen (metingen van chemische agentia, grenswaarden voor chemische agentia);
 • Ondersteuning van de kennisontwikkeling inzake arbeidshygiëne;
 • Bewaking van de kwaliteit van de werkplaatsmetingen en onderzoeksopdrachten.

 

Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk

Adviseur-generaal: Luc Van Hamme
E-mail: tww@werk.belgie.be  

 • Toezicht op de welzijnswet in de bedrijven en instellingen (met uitzondering van de SEVESO-bedrijven);
 • Toezicht op andere wetten, zoals de wet op de controlegeneeskunde;
 • Bijstand aan de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's voor het gespecialiseerd gezondheidstoezicht.

De Afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied.
Zie Adresgegevens, ambtsgebieden en openingsuren van de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. 

 

Afdeling van het kennismanagement inzake welzijn op het werk

Adviseur-generaal: Karel Van Damme

E-mail: tww@werk.belgie.be

 • Kennisontwikkeling en-beheer in de verschillende domeinen van het welzijn op het werk;
 • Organisatie van interne opleidingen;
 • Ontwikkeling van de inspectietools.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites