NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsinspectie - Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk

Directeur-generaal: Paul Tousseyn

Tel.: 02 233 45 11
E-mail: tww@werk.belgie.be 

 • Algemene opdracht : het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze verbeteren en ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

Directie van het algemeen beheer

 • Beheer van de human resources, de begroting en de informatie- en communicatietechnologieën;
 • Verbetering van de technische doeltreffendheid;
 • Coördinatie van de interne rapportering.  

Afdeling van het toezicht op de chemische risico's

Leiding afdeling (a.i.): Peter Vansina

Tel.: 02 233 45 12
E-mail: crc@werk.belgie.be 

 • Taken voorzien in het samenwerkingsakkoord over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen;
 • Toezicht op de welzijnswet in de Seveso-bedrijven (bedrijven met risico op zware ongevallen);
 • Ondersteuning van de Afdeling van het regionale toezicht op het vlak van de blootstelling aan chemische agentia

zie Afdeling van het toezicht op de chemische risico's 

Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk

Afdelingshoofd: Luc Van Hamme

E-mail: tww@werk.belgie.be 

 • Toezicht op de welzijnswet in de bedrijven en instellingen (met uitzondering van de SEVESO-bedrijven);
 • Toezicht op andere wetten, zoals de wet op de controlegeneeskunde;
 • Bijstand aan de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's voor het gespecialiseerd gezondheidstoezicht.

De Afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied.
Zie Adresgegevens, ambtsgebieden en openingsuren van de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. 

Afdeling van het kennismanagement inzake welzijn op het werk

E-mail: tww@werk.belgie.be 

 • Kennisontwikkeling en-beheer in de verschillende domeinen van het welzijn op het werk;
 • Organisatie van interne opleidingen;
 • Ontwikkeling van de inspectietools.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens