Moederschapsverlof

Inhoud

Op deze pagina

    Zwangerschap en moederschap doen voor de werkneemster een bepaald aantal specifieke rechten en plichten op het vlak van sociaal recht ontstaan.

    Voor zover bepaalde formaliteiten vervuld zijn, geniet de zwangere werkneemster moederschapsbescherming bij haar werkgever, alsook het recht op specifieke verloven en uitkeringen naar aanleiding van de geboorte.

    De brochure “Wegwijs in … werk en ouderschap (PDF, 2,62 MB) (PDF, 2.61 MB)” geeft een uitgebreid overzicht van de terzake geldende reglementering op het vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid.