Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg bestaat uit twee directies:

Als u een individuele klacht wilt indienen of specifieke informatie over een dossier wilt opvragen, moet u contact opnemen met de bevoegde externe directie of regionale afdeling van de plaats waar de werkgever zijn activiteiten uitoefent. Hieronder vindt u de contactgegevens en het ambtsgebied van de externe directies of regionale afdelingen.

Voor meer algemene informatie, raadpleeg de rubriek Informatie aanvragen.